Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Mindre bøvl – med en enkelt tidsel

Det er ifølge TEKNIQ positivt, at regeringen vil fjerne bøvl og bureaukrati. Til gengæld undrer man sig over planerne om at lade gymnasiale institutioner udbyde erhvervsuddannelser på et tidspunkt, hvor de faglige, tekniske uddannelser er under hårdt, økonomisk pres.

Der er ifølge TEKNIQ Installationsbranchen brug for at rydde op i det regelrod og bureaukrati, som blandt andet gør det unødigt besværligt at drive virksomhed i Danmark.

– Derfor hilser vi også regeringens forslag til en afbureaukratiseringsreform velkommen. Den rummer rigtig mange gode initiativer, når det for eksempel gælder en forenkling af tilskudsregler og et opgør med det administrative bøvl. Men samtidig indeholder reformen også en enkelt, velvoksen tidsel, siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

Ifølge regeringens udspil skal det fremadrettet være muligt for private og offentlige gymnasiale institutioner at udbyde erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser for at øge disse uddannelsers geografiske udbredelse.

– Helt overordnet har vi meget svært ved at se, at det skulle reducere det administrative bøvl, når helt nye uddannelsesinstitutioner pludselig skal til at udbyde eksempelvis erhvervsuddannelser. Samtidig skal det ske i en tid, hvor erhvervsuddannelserne i forvejen er under økonomisk pres. Når flere kommer til at udbyde uddannelserne, kan vi frygte, at de sparsomme midler må smøres endnu tyndere ud, og det vil gå ud over kvaliteten af undervisningen, siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

– Der er i langt højere grad brug for at tilføre midler til erhvervsskolerne, så der kan investeres i den nyeste teknologi, robotter, digitalt udstyr og en styrkelse af undervisernes tekniske kompetencer. Kun på den måde kan vi sikre tidssvarende uddannelser af høj kvalitet, siger Niels Jørgen Hansen.

Han har svært ved at se, hvordan de gymnasiale uddannelsesinstitutioner kan levere den faglighed, erhvervsuddannelserne bygger på.

– Der er stor forskel på de gymnasiale og de erhvervsfaglige uddannelser, og sådan skal det også være. Og når det gælder om at udbrede erhvervsuddannelserne geografisk, er det en opgave, erhvervsskolerne sagtens kan løfte ved ganske enkelt at udbyde uddannelserne på flere adresser. Det kræver bare, at de nødvendige midler er til stede, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.