Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Grøn omstilling skal gøres til hvermandseje

Nye klimatal viser, at danskernes udledning af CO2 er højere end forventet. Derfor er der ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne brug for en stærkere indsats for at motivere erhvervsliv og boligejere til at energirenovere.

Danskernes udledning af CO2 var i 2018 cirka 5,5 millioner ton højere, end regeringen havde forudset. Det viser nye tal fra Energistyrelsen. Tal, som klimaminister Lars Christian Lilleholt selv kalder ”ikke tilfredsstillende”. Samtidig er det ifølge brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne tal, som understreger, at der er brug for at skrue op for tempoet i den grønne omstilling.

”Bygninger står for omkring 40 procent af det samlede danske energiforbrug og rummer et enormt potentiale for energieffektiviseringer, som kan reducere CO2-udledningen drastisk. Men vi ved desværre, at boligejerne tøver med at omsætte de grønne ambitioner til handling,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han anerkender, at regeringen har gennemført en række gode initiativer, der hjælper den grønne omstilling på vej. Det gælder eksempelvis lempelsen af afgiften på elvarme og indførelsen af teknologineutrale udbud. Men energieffektivisering er stærkt underprioriteret i den danske indsats, og skal målene for den grønne omstilling nås, er der brug for at gøre energieffektivisering til en folkesag.

”Når det gælder danske boligejere, så er økonomien den altoverskyggende faktor for lysten til at investere i energirenoveringer af boligen. Men uanset det faktum er politikerne tilbageholdende med at give tilskud til energirenoveringer. Hvis vi skal omstille til grøn energi på den mest omkostningseffektive måde, er det nødvendigt at få mere skub i energirenoveringerne af bygningerne,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Der er brug for, at man fra politisk hold opstiller langsigtede, stabile rammer for sådanne tilskudsmuligheder, for så kan danskerne føle sig trygge ved at investere i eksempelvis solcelleanlæg eller varmepumper, uden at tilskudsmulighederne pludselig ændres eller fjernes, efter anlæggene er blevet sat op,” siger Simon O. Rasmussen.

Samtidig anbefaler han, at politikerne kigger nærmere på sammensætningen af Boligjobordningen, så også den kan være med til at understøtte den grønne omstilling.

”Hvis ordningen for alvor skal have grøn betydning, er det nødvendigt, at den ikke kun omfatter arbejdsløn, men også materialer, og at den dermed i endnu højere grad har fokus på at lette omkostningerne for dem, der ønsker at investere i vores fælles grønne fremtid,” siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.