Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

Nyt formandskab og direktion i TEKNIQ Arbejdsgiverne

Henrik Fugmann er valgt som formand for bestyrelsen i den nyligt fusionerede TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation. Samtidig er Niels Jørgen Hansen udpeget som adm. direktør og Mads Graves Larsen som direktør i den nye fælles organisation.

Den 28. marts blev det offentliggjort, at medlemmerne i de to arbejdsgiver- og brancheorganisationer TEKNIQ og Arbejdsgiverne har besluttet at fusionere til én samlet organisation under navnet TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation.

Nu har bestyrelsen for den nye fælles organisation valgt en formand, og der er udpeget en ny direktion.

Formand er adm. direktør i Fugmann A/S Henrik Fugmann, som hidtil også har været formand for TEKNIQs bestyrelse. Han glæder sig til at omsætte alle de gode intentioner bag fusionen til konkret handling.

”Sammenlægningen vil være med til at skabe én stærk organisation, som i endnu højere grad kan pleje virksomhedernes interesser samtidig med, at vi vil få langt større gennemslagskraft og synlighed i den politiske verden,” siger han og uddyber:

”Men først og fremmest er det vigtigt, at vi repræsenterer alle vore medlemmer bedst muligt og sikrer, at de får de bedst mulige betingelser for at drive deres forretning og fortsætte den meget positive udvikling, som vores brancher har været igennem de senere år,” siger Henrik Fugmann.

Samtidig er der udnævnt en ny direktion. Den består af adm. direktør Niels Jørgen Hansen, der hidtil også har været adm. direktør i TEKNIQ, og direktør Mads Graves, der hidtil har været adm. direktør i Arbejdsgiverne.

Bestyrelsen har desuden valgt to næstformænd, nemlig ejer af Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S Fleming Frederiksen, der er tidligere formand for Arbejdsgiverne, samt ejer af De Blå Mænd A/S Søren Schmidt, som også tidligere har været næstformand i TEKNIQ.

Den øvrige bestyrelse består af de samme personer, der var medlem af Arbejdsgiverne og TEKNIQs bestyrelser ved fusionen. De bliver siddende i en overgangsperiode, indtil der er valgt en ny bestyrelse, som skal sikre, at alle dele af medlemsskaren er repræsenteret.

Den nye organisation omfatter omkring 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metalområdet med tilsammen 55.000 medarbejdere og en omsætning på 60 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Henrik Fugmann, formand, TEKNIQ Arbejdsgiverne, mobil 60 40 05 00
Fleming Frederiksen, næstformand, TEKNIQ Arbejdsgiverne, mobil 22 30 03 06
Søren Schmidt, næstformand, TEKNIQ Arbejdsgiverne, mobil 41 89 50 30
Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne, mobil 40 74 43 60
Mads Graves, direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, mobil 40 31 05 75

Ledelse

Den nye ledelse i TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation er (fra venstre): Adm. direktør Niels Jørgen Hansen, næstformand Fleming Frederiksen, formand Henrik Fugmann, næstformand Søren Schmidt og direktør Mads Graves.TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.