Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Boligjobordningen lever – nu skal den styrkes

Regeringen har meldt ud, at den vil beholde boligjobordningen. Det er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne positivt, men samtidig understreger man behovet for, at ordningen styrkes og målrettes det område, hvor den gør mest gavn – den grønne omstilling.

Boligjobordningen (også kendt som håndværkerfradraget) har de senere år levet en omtumlet tilværelse. Således også på det seneste, hvor skiftende politikere har lagt op til, at ordningen skulle afskaffes. Nu har skatteminister Morten Bødskov dog, i et svar til Folketinget, understreget, at håndværkerfradraget skal leve videre.

Det glæder TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Boligjobordningen er et centralt element, når det gælder om at motivere danskerne til at energieffektivisere deres boliger. Derfor ville det også være et helt forkert signal at sende, hvis man valgte at fjerne ordningen,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han understreger dog samtidig, at der er et akut behov for at kigge nærmere på boligjobordningens omfang og sammensætning, og blandt andet i højere grad dreje fokus væk fra service- og over på håndværkerdelen, hvis ordningen for alvor skal have effekt.

”Først og fremmest bør man udvide ordningen til også at omfatte materialer – og ikke blot håndværkernes arbejdsløn som det er tilfældet i dag. Derudover vil det give god mening at hæve det fradragsberettigede beløb og målrette boligjobordningen indenfor det grønne område,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Regeringen har et erklæret mål om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent. Og da omkring 40 procent af det samlede energiforbrug stammer fra bygninger, vil det være et naturligt sted at sætte ind. Vi kan dog se, at boligejerne har brug for en velvoksen, økonomisk gulerod for at omsætte de grønne ambitioner til handling, og her spiller boligjobordningen en vigtig rolle – hvis vi altså sørger for, at den har den rette størrelse og det rette fokus,” siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.