Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Der skal mere strøm på bilerne nu

Et nyt lovforslag fra boligministeren skal gøre det muligt at stille krav om etablering af – eller forberedelse til etablering af – ladestandere ved bygninger. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker man op om tanken bag lovforslaget, men mener slet ikke, det er ambitiøst nok.

Lovændringen skal sikre, at der etableres eller kan etableres ladestandere til elbiler i forbindelse med nybyggeri samt ved ombygninger og eksisterende bygninger med større parkeringspladser. Dermed gøres ladestandere til elbiler til en obligatorisk del af nye bygninger og mange større eksisterende bygninger. Det er et af de centrale elementer i et lovforslag, som boligminister Kaare Dybvad (S) har sendt i høring.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er der tilfredshed med, at ministeren styrker opladningsmulighederne for elbiler. En stor del af den bestående bygningsmasse omfattes imidlertid ikke af reglerne, hvilket er et problem.

”Der er tale om en såkaldt minimumsimplementering af EU’s bestemmelser på området, og lovforslaget er derfor ikke særligt ambitiøst. Alt, også regeringens egne udmeldinger, peger i retning af, at salget af elbiler skal stige eksplosivt de kommende år. Det er bestemt også en nødvendighed, hvis regeringen vil leve op til sin egen målsætning om 70 procents CO2-reduktion i 2030,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Skal det lykkes, skal det være attraktivt at investere i en elbil. Og det kræver, at der bliver langt bedre adgang til ladestandere, end der er lagt op til med lovforslaget. En vurdering fra Ea Energianalyse peger eksempelvis på, at der skal være cirka én ladestander per elbil, og dér er vi altså langt fra målet,” siger Simon O. Rasmussen.

Lovforslaget gør det muligt at fastsætte regler for alt nybyggeri, bygninger der ikke er beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser samt ved ombygninger af bygninger med mindst 10 parkeringspladser.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne ærgrer man sig over, at lovforslaget ikke omfatter alle bygninger.

”Behovet for at oplade elbiler er ens, uanset om man bor eller arbejder i en bygning med mange eller få parkeringspladser. Derfor er det uhensigtsmæssigt at begrænse reguleringskravene til de største byggerier,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Lovforslaget lægger også op til at udskyde kravene for eksisterende bygninger til 2025 – men det er inkonsekvent og mangler sammenhæng med regeringens egne ambitioner på området. Derfor er det vigtigt, at lovforslaget strammes op og bidrager mere aktivt til at sætte tempo på etableringen af en ladeinfrastruktur for elbiler i Danmark,” siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.