Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Arbejdsgivere og fagforbund i fælles front for klimaet

TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk El-Forbund præsenterer i dag en lang række fælles anbefalinger med teknikken i centrum til, hvordan danskerne nedbringer deres CO2-udledning.

”Genvejen – Med teknikken skal CO2 fordrives”. Det er overskriften, når brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne sammen med fagforbundene Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk El-Forbund lancerer deres fælles anbefalinger til konkrete initiativer, som Folketingets partier bør tage med i en kommende klimahandlingsplan.

”Det er de tekniske løsninger, som mest effektivt kan være med til at bringe os i mål på vejen mod et grønt Danmark. Vi skal væk fra at betragte eksempelvis isolering af boliger som den primære løsning og i stedet rette blikket mod de teknologiske installationer,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Der er bred enighed om de danske CO2-mål. Men nu kommer den svære del, når der skal konkrete initiativer på banen. Dem leverer installationsbranchen med de anbefalinger, vi præsenterer i dag,” siger Niels Jørgen Hansen.

Også hos Dansk El-Forbund mener man, der er brug for øjeblikkelig handling: 

”Hvis vi skal i mål med 70 procents-målsætningen, skal vi have elektrificeret Danmark. Brugen af intelligente installationer kan samtidig øge energieffektiviteten markant, og endelig er det helt oplagt at få sat gang i udbygningen af ladestandere til elbiler,” siger forbundsformand i Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Rasmussen.
Hos Blik- og Rørarbejderforbundet ser man også store muligheder for at benytte tekniske løsninger i den grønne omstilling.

”Opvarmning af bygninger er en af de store forbrugere, når vi taler om brug af energi og udledning af CO2. Her er der behov for en stor indsats, og løsningerne findes heldigvis. I branchen er vi klar til at sætte grøn opvarmning op i form af varmepumper i de mange danske hjem og bygninger, hvor der stadig fyres med ”sort” energi. Her efterlyser vi, at politikerne er medspillere og skaber de rette rammevilkår for denne proces,” siger forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen.

De tre organisationer lancerer som sagt deres fælles anbefalinger i dag på en konference på Nationalmuseet under overskriften: Genvejen – Med teknikken skal CO2 fordrives.

Anbefalingerne i overskrifter er:

Vedvarende energi

 • Styrk varmepumpers konkurrencefordel
 • Gentænk varmepumper på abonnement
 • Styrk kvaliteten i installationen af varmepumper
 • Bygningsejernes muligheder for selv at vælge opvarmning skal forbedres
 • Afklar fremtiden for naturgassen
 • Fjern afkoblingsgebyr for naturgas
 • Styrk rammevilkårene for solceller
 • Nytænk Boligjobordningen
 • Styrk finansieringsmulighederne
Elektrificering

 • Udarbejd kommunale planer for ladeinfrastruktur
 • Indfør standard for ladestandere
 • Etabler støtteordning til intelligente ladestandere
 • Understøt elektrificeringen af procesenergien i erhvervslivet
 • Tilpas energiafgifter så de afspejler CO2-belastningen
 • Juster tarifstrukturen så den styrker det kloge forbrug
 • Understøt elektrificeringen af bygningsopvarmning
Energieffektivisering

 • Flyt fokus fra klimaskærm til teknik
 • Skab en ny og forbedret energispareordning
 • Styrk de private virksomheders motivation for optimering af deres energiforbrug
 • Styrk mulighederne for at udnytte overskudsvarme
 • Lad den offentlige sektor gå forrest
 • Tilpas anlægsloftet
 • Øg fokus på totaløkonomi
 • Sæt krav om energieffektivisering af boliger i den almene sektor
 • Brug indeklima som en driver for energieffektivisering
 • Stil krav i bygningsreglementet om fleksibelt energiforbrug i nye og renoverede bygninger
 • Stil energidata til rådighed

Læs mere om anbefalingerne her 

Læs mere om konferencen her


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.