Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Et vigtigt skridt på vejen til integration på arbejdsmarkedet

Hos TEKNIQ glæder man sig over, at det i dag er lykkedes at forlænge IGU-ordningen, som skal hjælpe flygtninge med at komme ind på arbejdsmarkedet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en aftale om at forlænge den såkaldte Integrationsgrunduddannelse (IGU), der siden 2016, med en blanding af praktik og skoleundervisning, har været med til at åbne døren for flygtninges vej til arbejdsmarkedet. Nu er ordningen blevet forlænget, så den løber frem til 30. juni 2022. Det glæder TEKNIQ.

”Vi har alle et ansvar, når det gælder om at styrke integrationen af flygtninge – ikke mindst på arbejdsmarkedet. Men samtidig er det vigtigt, at flygtningene rent fagligt er klædt på til at træde ind i virksomhederne i eksempelvis installationsbranchen, hvor netop de faglige kompetencer er ekstremt vigtige,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ, og uddyber:

”Netop derfor er det vigtigt, at IGU’en er blevet forlænget, så den kan være med til at klæde flygtningene på i en grad, så de får mulighed for at blive en aktiv og værdiskabende del af et arbejdsmarked, som de ellers traditionelt har haft svært ved at komme ind på,” siger Tina Voldby.

Der er indtil nu registreret 1.890 IGU-aftaler, og hos TEKNIQ håber man, at det tal med den nye aftale kan blive meget større.

”Vi kan jo se, at virksomhederne i installationsbranchen er glade for ordningen og for de flygtninge, der med den i ryggen kommer i arbejde. Samtidig er det glædeligt, at man samtidig med forlængelsen har valgt at styrke IGU’en, så den nu i endnu højere grad hjælper virksomhederne med at håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå, når flygtningene skal integreres på arbejdsmarkedet. Det gælder ikke mindst de sproglige udfordringer, hvor ordningen fremadrettet vil understøtte sprogmentorer ude i virksomhederne,” siger Tina Voldby.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.