Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Rekordmange nye lærlinge i installationsbranchen

De danske el- og vvs-installationsvirksomheder indgik i 2018 flere uddannelsesaftaler end nogensinde før og har dermed sin store andel i, at det er lykkedes at opfylde målene i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om 2.100 flere praktikpladser det forgangne år.

Landets el- og vvs-installationsvirksomheder går stadig forrest, når det gælder om at sikre vækst i antallet af faglærte på det danske arbejdsmarked. Ifølge helt nye tal fra Undervisningsministeriet så steg antallet af indgåede uddannelsesaftaler i installationsbranchen i 2018 med 11,7 procent (fra 3.019 til 3.372) i forhold til året før – en stigning på 21,3 procent for vvs-energiuddannelsen og 8,2 procent for elektrikeruddannelsen. For alle erhvervsuddannelser er stigningen i samme periode på 6,4 procent.

”Det er helt fantastiske tal, som bare understreger, at virksomhederne i installationsbranchen er meget bevidste om deres ansvar for at lukke de unge ind på arbejdsmarkedet,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ, der repræsenterer landets el- og vvs-installationsvirksomheder.

I det hele taget er det i høj grad installationsbranchen, der trækker læsset, når det gælder om at opfylde målene i den seneste trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Ifølge den skulle der i alt indgås 2.100 flere praktikpladsaftaler i 2018. Tallene fra Undervisningsministeriet viser en stigning på 2.800 pladser. Det svarer til en vækst på 6,4 procent for alle erhvervsuddannelser.

Det samlede antal lærlinge er i samme periode steget med 6,9 procent i installationsbranchen, mens det tilsvarende tal for alle erhvervsuddannelser er på 2,6 procent.

”En stor del af stigningen kommer således fra installationsbranchen. Her har man oplevet en mærkbar vækst de senere år, men stigningen er også et udtryk for, at branchen er meget bevidst om at uddanne fremtidens arbejdskraft – der er ikke andre til det. Samtidig er det vigtigt, at man gør plads til de dygtige unge og arbejder for at få endnu flere til at vælge en erhvervsuddannelse,” siger Tina Voldby.

Hun understreger, at man også de kommende år vil arbejde for at gøre installationsbranchen så attraktiv som muligt, ligesom virksomhederne vil gøre deres til at fortsætte den positive udvikling i antallet af uddannelsesaftaler.

”El- og vvs-installationsvirksomhederne har en årelang tradition for at slå dørene op for et stort antal lærlinge. Og der er god brug for dem. Håbet er, at endnu flere brancher i stigende grad vil følge trop, så vi kan få gang i en positiv spiral og skaffe de mange faglærte, vi får så stort behov for de kommende år,” siger Tina Voldby.

Kilde: Undervisningsministeriet

Kilde: Undervisningsministeriet


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.