Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Hver tiende varmepumpe installeres med fejl

Salget af varmepumper stiger stadig hastigt, men en ny undersøgelse slår skår i glæden. 1 ud af 10 varmepumper, der bliver installeret i helårsboliger, giver således husejerne problemer. TEKNIQ opfordrer til, at godkendelsesordningen for de virksomheder, der installerer pumperne, gøres obligatorisk.

Salget af varmepumper går som varmt brød. I 2017 investerede knap 44.000 danske boligejere i den grønne varmeløsning, og ifølge en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ oplevede 30 procent af landets el- og vvs-installatører et stigende salg af varmepumper i 2018.

Langt størstedelen af kunderne er tilfredse med skiftet. Det viser en undersøgelse, som Green Lab Brugerinnovation netop har udarbejdet.

De fleste husejere i undersøgelsen fandt det forholdsvist nemt at anskaffe sig en varmepumpe, og 88 procent af kunderne var tilfredse med den varmepumpe, de fik installeret.

Det betyder dog omvendt også, at lidt mere end hver tiende kunde oplevede, at deres nyerhvervede varmeanlæg ikke levede op til forventningerne – enten på grund af driftsproblemer eller mangelfuld opvarmning.

”At mere end hver tiende kunde oplever, at deres varmepumpe ikke kører optimalt, er utilfredsstillende. Vi har som branche en klar interesse i at sikre de bedste og mest effektive varmepumpeløsninger,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder, og uddyber:

”Hvis en varmepumpe ikke er korrekt dimensioneret og indreguleret og derfor kører med større forbrug af strøm end nødvendigt, får kunderne ikke den besparelse, de kunne have opnået. Og set i et samfundsmæssigt perspektiv spilder man en masse energi til ingen verdens nytte,” siger Simon O. Rasmussen.

VE-installatører bør være obligatoriske

Energistyrelsen har i alt afsat 1,4 millioner kroner til at styrke kompetencerne på varmepumpeområdet – herunder at afholde kurser samt at forbedre kursusindhold til fremtidige kurser om varmepumper. Kurserne er ikke obligatoriske, men det burde de være, mener TEKNIQ-underdirektøren.

”Det er vigtigt, at varmepumper installeres af virksomheder med de nødvendige kompetencer. Antallet af solgte varmepumper stiger kraftigt nu. Og da vi ser en del fejl på varmepumpeinstallationer i dag, er der behov for at gribe ind og stille de kompetencekrav, som sikrer de mest energieffektive løsninger,” siger Simon O. Rasmussen.

Undersøgelsen viser da også, at de pumper, som installeres af VE-godkendte installatører, opnår 100 procents tilfredshed hos kunderne. Men samtidig konkluderer den, at kundernes kendskab til de godkendte VE-installatører er begrænset.

”Det betyder desværre også, at en række meget kompetente virksomheder ikke har ment, at det er umagen værd at søge optagelse i VE-godkendelsesordningen. Man kan jo ikke forvente, at virksomheder bruger tid og ressourcer på at uddanne medarbejdere til frivillige ordninger, hvis det ikke sikrer virksomheden en reelt stærkere position i markedet,” understreger Simon O. Rasmussen.

Han opfordrer samtidig til, at boligejere, der overvejer at investere i en varmepumpe, sikrer sig, at monteringen foretages af kompetente fagfolk.

Samtidig kan man på Energistyrelsens hjemmeside (sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten) finde en liste over godkendte varmepumper.

Faktaboks - Om undersøgelsen af danskernes varmepumpeerfaringer

  • I alt 215 husejere, som har bedt om tilbud på en luft-til-vand-varmepumpe eller jordvarme, deltog i undersøgelsen.
  • 52,1 procent af de adspurgte investerede i en varmepumpe, fordi de ”ønskede en mere miljørigtig opvarmning”
  • Knap 70 procent af de adspurgte i undersøgelsen havde fået installeret en luft-til-vand-varmepumpe, mens 11 procent havde købt det dyrere jordvarmeanlæg. Resten havde enten leaset luft-til-vand-varmepumpe eller investeret i nærvarme. 
  • Størstedelen af de adspurgte bad enten deres sædvanlige installatør om et tilbud på en varmepumpe (19,1 procent), kontaktede en installatør, de fik anbefalet (17,7 procent), eller fandt installatøren gennem tilbudsportaler på internettet (17,7 procent).
  • Kun halvdelen af de adspurgte indhentede mere end ét tilbud fra installatører.

Undersøgelsen er foretaget af Vibeke Andersen fra Green Lab Brugerinnovation.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.