Debat: Rød blok vil de familieejede virksomheder til livs...

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 15. juli på vegne af Mads Graves, direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne og Bo Ulsø, adm. direktør i Blunico A/S.

Det er uvilkårligt den tanke, man får, når man læser regeringens oplæg ”Danmark er for lille til store forskelle”. Her foreslås det blandt andet, at man brandbeskatter familieejede virksomheder, som ønsker at overdrage virksomheden til næste generation.  

Regeringen lægger op til en seksdobling af gave- og arveafgiften på generationsskifte af familieejede virksomheder – fra de nuværende fem til 15 procent, og hele 30 procent for virksomheder med en værdi over tre mio. kr.

Det betyder i praksis, at stort set alle familieejede virksomheder ved arv eller generationsskifte bliver brandbeskattet med 30 procent af virksomhedens værdi. Kun i de helt små enkeltmandsvirksomheder vil aktivernes værdi være mindre end tre mio. kr.          

Forslaget er et frontalangreb på den danske virksomhedsmodel, hvor ni ud af ti virksomheder er små- og mellemstore familieejede virksomheder. Det er virksomheder, som er kendetegnet ved nærhed, personligt lederskab og engagement, samt stor fleksibilitet og omstillingsevne.

Lad os med et konkret eksempel illustrere konsekvenserne af regeringens forslag for en typisk dansk familieejet industrivirksomhed:

Blunico A/S i Horsens laver metalarbejde og forarbejdning til fødevare- og medicinalindustrien, offshore- og vindmølleindustrien samt big science. Virksomheden er arbejdsplads for ca. 60 mennesker.

Hvis vi antager, at beskatningsgrundlaget er aktivernes værdi, vil Blunico A/S skulle betale i omegnen af 13 mio. kr. i ekstraskat for at overdrage virksomheden til næste generation. Det er 11 mio. kr. mere end med de nuværende regler. Hvis beskatningsgrundlaget derimod er virksomhedens salgsværdi, vil beløbet være mange gange højere.

Når regeringen samtidigt foreslår en forhøjelse af aktieindkomstbeskatningen, som i forvejen er Europas højeste, fra de nuværende 42 til 45 procent for udbytte over 54.000 kr., betyder det, at Blunico A/S i bedste fald skal øge deres aktieudbytte med over 20 mio. kr. for at finansiere generationsskiftet. I værste fald, hvor salgsprisen er udgangspunktet for arveskatten, er beløbet i omegnen af mindst 100 mio. kr.

Det siger sig selv, at ingen virksomhed kan generere en så stor vækst, at aktieudbyttet kan stige i det omfang – eller skaffe likviditet nok til at betale så store ekstraregninger. Virksomheden taber også den kapital, der gør det muligt at følge med bl.a. den teknologiske udvikling og den grønne omstilling.

Konsekvensen er: At virksomheden bliver solgt – måske til en kapitalfond, som bare vil ”skære den til” og videresælge med fortjeneste. At virksomheden må optage lån og øge gældsætningen. Eller at virksomheden bliver så økonomisk presset, at den må lukke – med tab af lokale arbejdspladser til følge.   

Det bekymrer dog tilsyneladende ikke regeringen.

Deres løsning er, at familien bare kan frasige sig ejerskabet, og overdrage virksomheden til en fond. Så rammer beskatningen først, når fonden får et udbytte af de overdragne aktier, eller opnår et afkast ved salg af disse.

Men tanken om at øge skattetrykket i en grad, så familier må opgive ejerskab og kontrol med deres livsværk, er i den grad usympatisk og udansk.  

Derfor – kære regering (og støttepartier): Hvis jeres mål er at tage livet af de familieejede virksomheder og indføre fondssocialisme af bagvejen, så sig det rent ud. Så ved danskerne, at det er det, I vil.

Men hvis I alligevel besinder jer, så fjern usikkerheden, og drop forslaget om brandbeskatning på generationsskifte hurtigst muligt. Samtidig kan I så passende fjerne skatten på arv, som Norge og Sverige allerede for længst har gjort det.

På den måde bliver det økonomisk muligt at overdrage ejerskab og ledelse af de familieejede virksomhederne til næste generation. Samtidig bevarer og styrker vi både den fornyelse og dynamik i ejer-/lederskabet, som er så vigtig for at udvikle og ruste virksomheden til fremtiden.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.