Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk 

7742 4226

Når lynet slår ned

lynnedslag

I takt med at vi rammes af stadig flere lynnedslag, er det ifølge ekspert en god idé at beskytte boligens elinstallationer bedre.

Danmark har i år været ramt af en række meget voldsomme tordenvejr og i den forbindelse mange tusinde lynnedslag. Det kan ifølge ekspert få store konsekvenser for de elektriske installationer og apparater i boligen.

”Et lynnedslag kan udløse en elektrisk overspænding, en såkaldt ”transient”, der let kan tage livet af alt elektronisk udstyr eksempelvis et fjernsyn eller en harddisk med alle familiens dokumenter og digitale billeder, og det er surt,” forklarer Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer landets el- og vvs-installationsvirksomheder.

Han anbefaler derfor, at du som boligejer overvejer, om det ikke vil være en god idé at beskytte dine elektriske installationer og apparater mod konsekvenserne af lynnedslag. Ikke mindst fordi problemerne med kraftige tordenvejr ser ud til at vokse de kommende år.

Ifølge en norsk undersøgelse forventer man således, at hyppigheden af lyn stiger med 25 procent frem mod år 2050 som følge af klimaændringerne. En tendens, som formentlig også vil komme til at omfatte Danmark.

”Flere lyn vil få betydning for både sikkerheden i elforsyningen og for driftssikkerheden og overlevelsesmulighederne for de tilsluttede elektriske apparater,” forklarer Mads Risgaard Knudsen og fortsætter:

”I Danmark hører vi stadig oftere om kortslutningsskader på grund af lynnedslag i eller tæt på elektriske anlæg og installationer. Det skyldes formentlig primært to ting: For det første har vi flere tilfælde af tordenvejr, og for det andet har vi langt mere elektronik i vores bygninger end tidligere,” siger han.

Enkel beskyttelse

Løsningen kan ifølge Mads Risgaard Knudsen være at investere i såkaldt transientbeskyttelse, der beskytter mod overspændinger.

”Ikke mindst forskellige former for informationsteknologi har fået stadig større betydning for vores hverdag. Det betyder også, at vi er meget afhængige af en stabil spændingskvalitet, da alt it-udstyr, og i særdeleshed computerchips, er ekstremt følsomme overfor overspænding,” siger Mads Risgaard Knudsen.

Han anbefaler derfor, at man kontakter en autoriseret elinstallatør, så man kan få den beskyttelse, der er brug for i den enkelte bolig – hverken mere eller mindre.

”I praksis er der tale om, at man installerer udstyr, som beskytter din elinstallation og de tilsluttede elektriske apparater mod ”transiente overspændinger”. Prisen kan variere meget, alt efter behovet, og installatøren kan sikre, at dit hjem bliver beskyttet bedst muligt,” siger Mads Risgaard Knudsen.

  • Det siger reglerne om transientbeskyttelse

Efter de nye elsikkerhedsregler skal der i nye installationer installeres transientbeskyttelse af installationen – medmindre boligens beliggenhed er helt speciel, eller dens elinstallation er af begrænset omfang/udformning – altså at elinstallationens værdi er lav i forhold til transientbeskyttelsens værdi. 

I reglerne fremgår en undtagelse, der gør det muligt, at transientbeskyttelsen kan udelades i private boliger, hvis den samlede værdi af den elektriske installation, der skal beskyttes, er mindre end fem gange værdien af transientbeskyttelsens værdi i eltavlen. 

Eksempel: Hvis en transientbeskyttelse koster 2.500 kr., skal boligens elinstallation have en værdi på mindre end 12.500 kr., for at installation af transientbeskyttelse kan udelades.

  • Tjek din forsikring – der er måske penge at spare 

Indtil nu har eventuelle ønsker om og krav om en installations transientbeskyttelse været styret af kundernes ønsker om stor forsyningssikkerhed eller deres forsikringsselskabs vilkårskrav til erhvervskunder. 

Forsikringsselskaberne har i forbindelse med deres indboforsikringer en elskadedækning, der også dækker skader efter lynnedslag, hvor der er opstået overspænding i ledningsnettet, som har ødelagt elektriske apparater.

Elskadedækningen kan være standard eller tilvalg.

”Er det et tilvalg, kan du overveje at fravælge dette tilkøb, hvis du har installeret transientbeskyttelse,” siger Mads Risgaard Knudsen.

  • Værd at vide…

I de nye danske elsikkerhedsregler er der opstillet regler for installation af transientbeskyttelse for alle typer bygninger. For nogle kategorier SKAL man installere beskyttelse. Det gælder fx hospitaler, museer, it-centre, industri, landbrug, skoler og andre større bygninger.

Yderligere oplysninger:

Mads Risgaard, teknisk konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne – tlf.: 27 80 04 51


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.