Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Danmark halter efter med energieffektiviseringer

Der er brug for ”substantielt øget ambitionsniveau” i regeringens politikker og målsætninger især på energieffektiviseringer. Det er konklusionen i en lækket evaluering fra EU Kommissionen om Danmarks klimaindsats. Kritikken kommer ikke bag på TEKNIQ Arbejdsgiverne.

EU Kommissionen har i en lækket rapport evalueret alle EU-landenes energi- og klimaplaner. Det har resulteret i en hård kritik af energieffektiviseringsindsatsen i Danmark. En sammenligning af medlemsstaternes udkast til klimahandlingsplaner viser, at Danmark ligger på en meget beskeden 19. plads i EU, når det gælder energieffektivisering. Dermed er Danmark meget langt fra de grønne ambitioner, vi normalt har på området, og som længe har betydet, at Danmark er blevet betragtet som en grøn vindernation

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er man ikke overrasket over den hårde kritik fra EU.

”Energieffektiviseringsindsatsen i Danmark har været nedprioriteret voldsomt de senere år – noget som for alvor kommer frem i lyset med den nye rapport. Den seneste Energiaftale fra 2018 var da heller ikke det store løft for energieffektiviseringerne, på trods af at 40 procent af udledningerne kommer fra bygninger, og der derfor er et enormt potentiale for energieffektiviseringer netop dér,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han håber derfor, at de øjeblikkelige regeringsforhandlinger også vil have fokus på kritikken fra EU Kommissionen og det akutte behov for en mere struktureret energieffektiviseringsindsats.

”Der er behov for, at en ny regering påtager sig ansvaret og sørger for, at vi i Danmark kommer op i energieffektiviseringstempo, så vi ikke skal se os distanceret af lande, vi ellers normalt sammenligner os med. Derfor skal energieffektiviseringsindsatsen gentænkes og styrkes, så vi samtidig får større effekt af hver investeret krone.” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Energieffektivisering er et afgørende element for at sikre en optimal grøn omstilling. Hvis ikke vi investerer i energieffektivisering af vores bygninger og virksomheder, kommer vi til at forkøbe os i vindmølle- og solcelleparker. En ny analyse peger på, at den grønne omstilling kan gennemføres samfundsøkonomisk optimalt ved en energispareindsats i bygninger og erhverv på cirka 30 procent frem mod 2030 som supplement til udbygningen med vedvarende energi. Derfor bør regeringen overveje mere ambitiøse delmål for renoveringsindsatsen, samt en opprioritering af energispareindsatsen” siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.