Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk 

7742 4226

Ineffektive brandalarmer koster liv

Med 34 omkomne på plejehjem siden 2014 fylder ældre i statistikken over dødsbrande. Mange af disse kunne være undgået med moderne sensorer. Det vurderer TEKNIQ Arbejdsgiverne, der opfordrer til, at kravene til røgalarmer i offentligt byggeri strammes.

På mange plejecentre hænger der ineffektive brandalarmer, som kan koste liv ved brand. Det fremgår af dokumentaren ”Plejehjem i brand”, som DR1 viser i aften. Plejecentre landet over har mange steder termodetektorer, der er langsommere om at opdage brand end moderne røgalarmer med ABA-anlæg.

”Moderne brandtekniske installationer redder liv, og der er brug for en opgradering på vores plejehjem. I almindelige huse har vi alle røgalarmer, men på flere plejehjem er der opsat utidssvarende termoalarmer, der opdager brande langt senere og skaber stor risiko for dødsfald,” siger Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation.

”Ineffektive brandalarmer øger risikoen for ulykker med brande på plejehjem. Derfor er der brug for ny lovregulering, der sætter standarder for røgalarmer i al offentligt byggeri. Det handler om at redde liv, og politikerne bør gå i gang med regulering hurtigt,” siger Mads Risgaard Knudsen.

Yderligere oplysninger:
Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, mobil 27 80 04 51

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.