Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Savner CO2-finansiering

Den kongelige undersøger Mette Frederiksen blev i går enig med to af de tre støttepartier om en reduktion af Danmarks CO2-udledning på 70 procent inden 2030, hvilket er det mest ambitiøse mål, noget land har sat til dato. Installationsbranchen er klar til at bidrage, men efterlyser reelle finansieringsplaner.

En CO2-reduktion på 70 procent i 2030 vil betyde markante ændringer i danskernes hverdag. Den ambitiøse målsætning må nødvendigvis slå igennem inden for transport, energieffektiviseringer, en grønnere energisektor og en omfattende reduktion af drivhusgasser fra landbruget. Der vil med andre ord blive brug for en bred pallette af store forandringer. Noget, som installationsbranchen ifølge brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne er klar til at understøtte.

”Hvis vi skal nå et mål på 70 procent, skal alle områder i gang. Især på energieffektiviseringer er der meget at hente på et område, hvor Danmark ifølge både branchen og EU-Kommissionen halter efter de fleste europæiske lande. I installationsbranchen har vi kompetencerne og viljen til at sætte handling bag visionen. Men før vi kan komme i gang, er der behov for, at finansieringen kan følge med ambitionsniveauet” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

To af de helt store klimasyndere er energi- og transportsektorerne – der står for over 50 procent af den samlede CO2-udledning. Her kan der være store besparelser at hente, hvis den nye regering er klar til enten at ændre regler, give tilskud eller fjerne skatter og afgifter. Men det vil ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne kræve andet og mere end blot ambitiøse måltal.

”Vi mangler konkrete planer og finansiering, der kan sætte gang i for eksempel omstillingen fra olie, gas og kul til grønne varmepumper. Installationsbranchen er klar til at udføre arbejdet, men vi mangler konkrete pejlemærker fra en kommende regering,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”På samme måde er der ingen forbrugere, som køber elbiler, uden de kan lade dem op. Derfor er der brug for en omfattende udbygning af ladenetværket for at nå målsætningen om 1 mio. elbiler i 2030,” siger Simon O. Rasmussen.

Hvorvidt Mette Frederiksen fremlægger en finansieringsplan, sammen med målet på 70 procents reduktion af CO2-udledningen, står stadig hen i det uvisse.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.