Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Husk erhvervslivet, når valgballonerne sendes i luften

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer man til, at politikerne ikke kun fokuserer på de bløde værdier i den kommende valgkamp. Der er også brug for, at forholdene for erhvervslivet kommer på dagsordenen.

Med dagens valgudskrivelse er der lagt op til nogle intense valgkampsuger, indtil danskerne træder ind i stemmeboksene den 5. juni. En periode, som traditionen tro vil blive fyldt til randen af politiske løfter i forsøget på at sikre de nødvendige krydser på stemmesedlen. En stor del af disse løfter vil efter alt at dømme handle om bløde og borgernære værdier, men hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne håber man, at der også bliver plads til at holde fokus på forholdene for erhvervslivet – både under og især efter valgkampen.

”Det er helt afgørende, at politikerne ikke kun fokuserer på, hvordan vi bruger pengene, men også på, hvordan vi sikrer fremtidens vækst og velstand. Skal det lykkes, er det nødvendigt, at dansk erhvervsliv sikres ordentlige arbejdsvilkår – især når det gælder om at sikre en tilstrækkelig arbejdsstyrke og om ikke at besværliggøre den daglige drift unødigt,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Han understreger, at det netop er erhvervslivet, som står med nøglen til at sikre og skabe fremtidens velfærdssamfund.

”Vi står dog overfor nogle store og umiddelbare udfordringer, når det eksempelvis gælder om at styrke erhvervsuddannelserne, så vi kan få flere dygtige unge ind på skolerne og videre ud i virksomhederne,” siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

”Samtidig er det vigtigt, at vi løbende hæver pensionsalderen, så de rutinerede medarbejdere, der stadig kan, bliver længere på arbejdsmarkedet,” siger Niels Jørgen Hansen.

Derudover mener han, at politikerne, også når valgtrommerne er stilnet af, bør arbejde for at sikre de danske virksomheder optimale muligheder for at fokusere på den daglige drift frem for en uoverskuelig række af administrative krav og regler.

”Vi har gang på gang set, hvordan man, ofte med de bedste intentioner, har valgt at indføre nye administrative benspænd, som gør det unødigt besværligt for mange virksomheder at drive en rentabel forretning. Derfor håber vi, at politikerne nu vil gøre alvor af udmeldingerne om at reducere bøvlet for erhvervslivet,” siger Niels Jørgen Hansen.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne har man opstillet en ønskeliste med tre overordnede emner, der bør være en del af den kommende valgkamp:

  • Væk med bøvlet. Der er brug for en udrensning i de mange administrative regler og procedurer, landets virksomheder påduttes.
  • Flere kompetente hænder. Erhvervsuddannelserne skal styrkes yderligere, og pensionsalderen skal hæves, så fremtidens arbejdsstyrke (og dermed velfærd) kan sikres.
  • Grøn handling. Der bør arbejdes for at sætte yderligere gang i den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst i den største energisluger, bygninger, hvor man kunne starte med at udvide BoligJobordningen, så den også kommer til at omfatte materialer og dermed understøtter danskernes lyst til at omsætte de grønne tanker til handling.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.