Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Ingen velfærd uden arbejdskraft

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er man generelt tilfreds med den nye aftale om seniorpension for nedslidte, som regeringen i dag indgik sammen med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Men det er afgørende, at man fastholder, at pensionsalderen gradvist sættes op for at sikre den nødvendige arbejdsstyrke.

Regeringen har i dag præsenteret en ny aftale om seniorpension for nedslidte. Det betyder blandt andet bedre forebyggelse og bedre adgang for nedslidte i form af en ny seniorpension, der skal erstatte den eksisterende seniorførtidspension.

”Det er meget fornuftigt, at dem, der af helbredsmæssige årsager ikke kan blive på arbejdsmarkedet, har mulighed for at forlade det på en ordentlig måde,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Desuden vil man gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet, og folk i beskæftigelse kan fremover komme i fleksjob på den virksomhed, hvor de i forvejen har et job. Det er en klar forbedring, mener Niels Jørgen Hansen.

”Jeg er samtidig glad for, at man ikke er faldet for Mette Frederiksens forslag om at nedsætte pensionsalderen og generelt tildele bestemte faggrupper særlige privilegier. Det ville føre til en skævvridning af arbejdsmarkedet, og der er store individuelle forskelle på, hvordan mennesker ældes,” siger Niels Jørgen Hansen.

Aftalen lægger også op til, at man fra politisk hold skal drøfte udviklingen i pensionsalderen på længere sigt.

”Her er det afgørende, at regeringen holder fast i, at pensionsalderen gradvist skal stige. Helt grundlæggende er det vigtigt, at dem, der kan blive på arbejdsmarkedet, også gør det. Danmark har brug for, at der sker en opjustering af pensionsalderen i takt med, at befolkningens helbred forbedres og levealderen stiger. Kun på den måde kan vi sikre fremtidens velfærdssamfund,” siger Niels Jørgen Hansen.

Yderligere oplysninger:

Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne – mobil: 40 74 43 60


TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.