Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Stadig lang vej til EUD-målet

Hos TEKNIQ glæder man sig over nye tal, der viser, at en lidt større andel af de unge i 2019 har valgt en erhvervsuddannelse. Men vi er stadig langt fra ambitionerne om, at 25 procent skal vælge denne vej i 2020.

I 2019 valgte 20,1 procent af de unge en erhvervsuddannelse, hvilket svarer til en stigning på 0,7 procent i forhold til året før. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet, der skaber glæde hos brancheorganisationen TEKNIQ.

”Det er positivt, at tallet stiger. Men det var også forventeligt med den enorme fokus, der har været på behovet for faglært arbejdskraft de senere år. Stigningen er dog slet ikke tilstrækkelig i forhold til målsætningen om, at 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

Stigningen i søgningen til erhvervsuddannelserne ses i alle regioner – på nær Region Syddanmark. Stigningen er størst i Region Nordjylland, mens Region Hovedstaden skraber bunden, når det gælder andelen af unge, som søger ind på en erhvervsuddannelse. Hos TEKNIQ bemærker man dog, at væksten primært er sket i kategorien ”Teknologi, byggeri og transport”, som bl.a. omfatter installationsbranchen.

”Uden væksten her, ville erhvervsuddannelserne ikke være gået frem. Tallene understreger da også, at der fortsat er behov for en indsats i hele landet og på tværs af alle erhvervsuddannelser for at åbne de unges, og deres forældres, øjne for, at der også er andre veje til et godt arbejdsliv end gymnasiet,” siger Tina Voldby.

Hun understreger, at der især det seneste år har været flere tegn på, at man også fra politisk hold har haft fokus på behovet for at styrke erhvervsskolerne.

”Vi er lykkedes med at hæve optaget på vvs-energispecialist- og elektrikeruddannelserne ved dels at skabe attraktive uddannelsestilbud og brande branchen ved at fremhæve de mange gode job- og karrieremuligheder, den rummer. Så det kan lade sig gøre at profilere erhvervsuddannelserne på en positiv måde,” siger Tina Voldby.

Kilde: Undervisningsministeriet


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.