troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

En skæv klimapolitik kan koste på velfærden

Hvis ikke politikerne sørger for at kombinere investeringer i vedvarende energi med energibesparelser, kan det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne belaste statens budgetter mere end nødvendigt.

Der er brug for at kombinere udbygningen af den vedvarende energi med en fokuseret indsats for at sikre energieffektivisering, hvis det skal lykkes at nå regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent frem mod 2030. Ellers risikerer man, at den grønne omstilling kommer til at slå et unødigt stort hul i statskassen.

Det er budskabet fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, hvor man derfor håber, at politikerne på Christiansborg ikke vælger udelukkende at fokusere på eksempelvis opstillingen af vindmøller som fundamentet for den fremtidige klimapolitik.

”I øjeblikket kan man godt få det indtryk, at politikerne fra begge sider af folketingssalen har mere travlt med at tage forbehold for de nødvendige tiltag i den grønne omstilling, end med at anvise, hvordan vi når klimamålene på den bedst mulige måde – også økonomisk. Vi savner, at man i stedet for at snakke om enten-eller, når det gælder vedvarende energi kontra energieffektivisering, vælger både-og,” siger Troels Hartung, energipolitisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Politikerne har travlt med at stille krav til den kommende klimalov, som i praksis kan gøre det uhyre vanskeligt at nå til enighed om, hvordan den ambitiøse CO2-målsætning skal indfries. Politikkerne skal acceptere, at den grønne omstilling gør det nødvendigt, at de prioriterer de forskellige tiltag, og at de har et ansvar for at CO2-målsætningen nås billigst muligt.,” siger Troels Hartung.

Han henviser til en analyse fra Ea Energianalyse, der konkluderer, at man ved at fokusere på og understøtte indsatsen for energieffektivisering, i samspil med udbygningen med bl.a. vindmøller, vil kunne spare samfundet for mellem tre og fire milliarder kroner om året.

”Analysen viser, at der heldigvis er meget, vi kan gøre for at reducere omkostningerne forbundet med den grønne omstilling. Ikke mindst energieffektivisering af vores bygninger og virksomheder kan nedbringe omkostningerne til den kommende klimaindsats,” siger Troels Hartung.

”Ved at reducere energiforbruget, samtidig med at den vedvarende energi udbygges i form af eksempelvis vindmøller, solceller og andre teknologier, kan vi med andre ord få det optimale udbytte af vores investeringer. Sørger politikerne ikke for den nødvendige prioritering af energieffektivisering, vil det resultere i et økonomisk spild, som vil koste konkurrenceevne og velfærd, som i sidste ende kunne omsættes til pædagoger, hjemmehjælpere, skolelærere, eller hvad politikerne til den tid ønsker at prioritere,” siger Troels Hartung.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.