Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Fornuftige varmetanker fra Radikale Venstre

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er man glade for forslaget om at afsætte 260 mio. kroner til at sætte yderligere gang i udfasningen af oliefyr. Samtidig opfordrer man til, at politikerne kobler de grønne tanker sammen med de ordninger, der allerede findes – ikke mindst BoligJobordningen.

Det går for langsomt med udfasningen af de traditionelle oliefyr. Det er holdningen hos Ida Auken, miljøordfører hos Radikale Venstre, som derfor foreslår, at der skal afsættes 260 mio. kroner til at sætte yderligere gang i danskernes overgang til mere miljøvenlige varmeformer.

”Det er fornuftigt at kigge på hurtig udfasning af oliefyr, fordi man her både opnår en betydelig CO2-reduktion, energieffektiviserer og skubber den grønne omstilling fremad. Men udfasningen kommer ikke af sig selv, og hvis man skal få boligejere til at bekoste en udskiftning af et fungerende oliefyr, så er det nødvendigt at give en økonomisk gulerod,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”En væsentlig del af de resterende oliefyr befinder sig i yderområder, hvor lave boligpriser gør det svært at låne til større, energieffektiviserende forbedringer af boligen. Derfor er økonomisk støtte til eksempelvis investeringer i en varmepumpe en god idé,” siger Simon O. Rasmussen.

Han understreger, at man med fordel kan koble de 260 mio. kroner sammen med de støtteordninger, der allerede findes.

”Især BoligJobordningen er et effektivt værktøj, når det gælder om at motivere boligejerne til at omsætte de grønne ambitioner til handling. Men der er brug for at styrke ordningen ved at øge det fradragsberettigede beløb, gøre det muligt at overføre ubenyttede fradrag fra år til år og lade ordningen omfatte både arbejdsløn og de materialer, som eksempelvis i forbindelse med installation af varmepumper udgør langt den største del af regningen,” siger Simon O. Rasmussen.

Samtidig anbefaler han at bruge en del af de grønne støttekroner til at gøre det lettere for boligejere i udkantsområderne at optage lån til de ønskede energieffektiviseringer.

”For det er vigtigt, at boligejere i hele landet motiveres til at løfte deres del af opgaven. Den grønne omstilling kan ikke finansieres af offentlige midler alene. Der er brug for betydelig privat finansiering, og derfor skal vi gøre den grønne omstilling til en folkesag. Lykkes vi ikke med det, bliver det svært at nå regeringens ambitiøse mål om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen,” siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.