Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Lovforslag fra boligministeren mangler strøm

I dag førstebehandler Folketinget lovforslaget fra boligministeren om krav til opsætning af ladestandere. Et lovforslag, der ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne er for uambitiøst.

Regeringen har store grønne ambitioner – ikke mindst når det gælder overgangen til eldrevne biler. Derfor har boligministerens lovforslag om krav til opsætning af ladestandere været imødeset med spænding.

Desværre ser det dog ikke ud til, at boligminister Kaare Dybvad (S) har lyttet til høringssvarene fra bl.a. TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Energi, Elbilforeningen og FDM, som alle har understreget, at lovforslaget langt fra er ambitiøst nok.

Hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne er man ikke imponeret over at lovforslaget bare lægger op til at implementere EU’s minimumskrav, som er én ladestander pr. 20 parkeringspladser.

”Hvis vi skal leve op til målsætningen om at reducere CO2-udledningen og nå regeringens grønne visioner, er det nødvendigt, at vi hurtigt omstiller vores transportmidler til el. Og der skal altså mere til end det, der er lagt op til i dette lovforslag,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Når danskerne overvejer, om det er tid til at investere i en helt eller delvist eldrevet bil, vil de som noget af det første kigge på, hvor den kan oplades. Derfor er antallet af ladestandere og god geografisk fordeling i landet helt afgørende,” siger Simon O. Rasmussen.

Organisationen har netop præsenteret en række anbefalinger til den kommende klimalov. Anbefalingerne bygger på en større analyse udarbejdet af Ea Energianalyse. Heraf ses det, at elbiler med de nuværende betingelser vil have meget svært ved at nå regeringens mål om 500.000 grønne biler i 2030.

”Vi kan af vores fremtidsscenarier se, at der skal langt flere og stærkere tiltag til, end vi hidtil har oplevet omkring elbiler, hvis de for alvor skal vinde indpas på markedet. I den sammenhæng er antallet af ladestandere som sagt en helt afgørende forudsætning for succes,” siger Simon O. Rasmussen.

”I lovforslaget vælger man også at udskyde kravene til ladestandere ved eksisterende bygninger til 2025, hvilket er inkonsekvent og mangler sammenhæng med regeringens ambitioner om at sikre en grønnere vejtrafik. Det svækker troen på regeringens grønne målsætninger på transportområdet, når de grønne løfter ikke omsættes til handling,” siger Simon O. Rasmussen.

I praksis vil lovforslaget ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne betyde, at boligministeren afskærer sig fra muligheden for at sikre, at der i forbindelse med en stor del af fremtidens bygninger med fælles parkeringspladser bliver etableret opladningsmuligheder.

”Der er brug for, at vi er mere på forkant. Behovet for ladestandere vil kun stige, og i løbet af de kommende år bliver det nødvendigt at sikre, at alle borgere har mulighed for at lade deres elbil op – også dem, der bor i etageejendomme eller anden bolig uden egen parkeringsplads,” siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.