Debat: Grønne forbrugere skal hjælpes på vej

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 5. september 2019 på vegne af Mads Graves Larsen, direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Thomas Møller Thomsen, adm. direktør, FDM.

Regeringen har sammen med støttepartierne sat meget høje ambitioner på klimaområdet med et mål om, at CO2-udledningen skal være reduceret med 70 procent i 2030. Høje ambitioner gør det dog ikke alene. Hvis målet skal nås, er der brug for handling – ikke mindst på transportområdet, der står for næsten 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor er det også helt nødvendigt at få luget ud i alle de tidsler, der kan stå i vejen for det kørende folks lyst til at sætte strøm til bilkøbet.

Folketingsvalget viste med tydelighed danskernes vilje til at sætte klimaet højt på dagsordenen. Men hvad angår én af de største privatøkonomiske investeringer, bilen, er danskerne med rette stadig skeptiske, når det gælder skridtet fra benzin og diesel til el. Selvom salgstallet er stigende, mangler det endelige gennembrud endnu. Fremtiden byder på mange nye modeller, og den nye generation af elbiler kan køre længere, samtidig med at priserne på bilerne stille og roligt falder. Det kan få stadig flere forbrugere til seriøst at overveje, om ikke deres næste bil skal køre på el. Der er dog et stort ”men” – for hvor skal man lade bilen op?

En af de største barrierer for et skift til elbilerne er netop opladning. Helt konkret er det dermed oplagt og nødvendigt, at regeringen hurtigst muligt fremlægger en plan for opsætningen af flere ladestandere i Danmark, ikke kun for ladestandere i det offentlige rum, men også en plan for ladebokse i private hjem.

En rapport om elektrificering, der er udarbejdet af Ea Energianalyse, påpeger således, at det vil være nødvendigt med ét ladepunkt per elbil, før der kan ske et mærkbart ryk i antallet af solgte elbiler. Dansk Energi har tidligere påpeget behovet for flere tusinde lynladere i det offentlige rum, mens der i hjemmene hos danskerne er behov for 850.000 ladestandere. 

Derfor må politikerne komme på banen og give deres bud på, hvordan vi får flere elbiler og ladestandere – og det kan kun gå for langsomt. Rigtig mange forbrugere fravælger elbilen pga. manglende lademuligheder. Forbrugerne skal med andre ord kunne føle sig trygge ved, at der er de nødvendige ladestandere, før benzin og diesel udskiftes med el. Her må det offentlige gå forrest ved at gøre opsætningen af standere til en naturlig del af alt nybyggeri, renovering og anlæg af offentlige parkeringspladser allerede nu.

Samtidig er der brug for, at BoligJobordningen - det såkaldte håndværkerfradrag - udvides, så den også kommer til at omfatte opsætningen af private ladebokse. For de, der har mulighed for at oplade i deres private grund, skal tilskyndes til dette. 

Her er det vigtigt, at vi fra starten af sikrer at de ladebokse, der sættes op bliver intelligente og kan spille sammen med elnettet – kun derved kan elbilerne blive en del af løsningen og ikke en del af problemet. Men opsætning af ladebokse i hjemmene kan hurtig koste mange tusind kroner. 

Der er en stor opstartsomkostning forbundet med selve ladeboksen og installationen, og derfor vil en udvidelse af BoligJobordningen give de enkelte boligejere en tiltrængt økonomisk gulerod på vejen mod at investere i en elbil. Hvis vi kan få mange danskere til at lade deres biler intelligent i hjemmene, vil det betyde mindsket trængsel på offentlige ladestandere og bedre udnyttelse af elnettet. Om natten har vi i Danmark ofte overskud af vindmøllestrøm og generelt lav belastning på elnettet. 

Derfor vil det højst sandsynligt også være billigst at oplade om natten. Endelig vil intelligent hjemmeopladning være med til at skabe en bedre balance i elnettet. Men netop de intelligente ladebokse er ikke billige og kræver derfor en stor investering. 

At udvide håndværkerfradraget til at omfatte ladebokse til biler vil gøre elbilen endnu mere attraktivt, og vil bidrage til en mere sikker installation i hjemmet.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.