troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Arne-modellen skærer alle seniorer over én kam

Socialdemokratiets nye udspil til en model for tidlig tilbagetrækning er et godt svar – men på et forkert spørgsmål. Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne skal dem, der har behov for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, naturligvis have muligheden. Men alle seniorer med høj anciennitet er ikke svage.

Socialdemokratiets Arne-model, som blev præsenteret i dag, giver ret til tidlig tilbagetrækning for medarbejdere med høj anciennitet. Modellen vil især være målrettet faglærte og ufaglærte, da det alene er disse faggrupper, der kan opfylde de meget høje anciennitetskrav, når SU ikke giver anciennitet.

Men modellen kan ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne hverken håndtere, at faglærte jobs er vidt forskellige, at opgaverne i et job varierer og ikke alle er fysisk krævende, at man lokalt tilpasser arbejdsopgaverne til den enkelte, at de faglærte medarbejdere kommer ind ad virksomhedsdøren med vidt forskellig kapacitet og bagage, eller at folk skifter job eller branche eller arbejder nogle år i udlandet.

”Modellen er blind for alle de seniorer, som gerne vil blive på arbejdsmarkedet og er enormt eftertragtede som arbejdskraft. Vi skal ikke tale medarbejdere ned under gulvtæppet, bare fordi de er faglærte og har fået lidt flere lys i lagkagen. For eksempel ansætter installationsvirksomhederne i høj grad seniorer, fordi de bidrager med erfaring og know-how, som virksomhederne virkelig har brug for,” siger Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør for TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Regeringens egen Seniortænketank for et længere og godt arbejdsliv dokumenterede i 2019, at det er muligt at have et godt seniorarbejdsliv i Danmark. Danskerne fortsætter allerede i stigende grad i længere tid på arbejdsmarkedet end tidligere, og færre trækker sig tilbage på grund af dårligt helbred. Ligeledes vurderede seniortænketanken, at arbejdet for mange er en vigtig del af deres identitet, at arbejdspladsen udgør et vigtigt fællesskab, og at mange gerne vil arbejde så længe som muligt.

”På virksomhederne er der allerede i dag et velfungerende samarbejde om arbejdsmiljø. Det betyder, at arbejdsmiljøet i vores brancher og i Danmark faktisk er i verdensklasse. Lokalt finder ledere og medarbejdere løsninger i dialog om konkrete problemer, og arbejdsmarkedets parter finder løsninger i fællesskab, når der er problemer af mere generel karakter, så nedslidning og hårdt arbejde mindskes,” siger Troels Blicher Danielsen og fortsætter:

”Derfor er modellen et godt svar, men på et forkert spørgsmål fra politikerne. Fokus skal ikke være på, hvordan vi hjælper ældre ud af arbejdsmarkedet, men hvordan vi sikrer, at alle kan deltage på arbejdsmarkedet. Noget, regeringens egen seniortænketank havde for øje, men det har politikerne tilsyneladende glemt igen,” siger Troels Blicher Danielsen.

”Regeringen bør bygge på tænketankens viden og fokusere på, hvor det også er økonomisk attraktivt at blive på arbejdsmarkedet. For arbejdsmarkedets parter har allerede etableret mulighed for et godt seniorarbejdsliv i overenskomsterne med både ret til efteruddannelse, mulighed for sporskifte og nedsat tid i form af 32 ekstra seniorfridage,” understreger Troels Blicher Danielsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.