lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Det grå guld er i høj kurs i installationsbranchen

Landets el- og vvs-virksomheder ansætter hyppigere medarbejdere på over 50 og 60 år end resten af erhvervslivet. Det viser ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne både, at seniorerne er attraktive for arbejdsgiverne, og at der er ikke udbredt nedslidning indenfor alle håndværksfag.

Seniormedarbejdere er populære i de danske el- og vvs-installationsvirksomheder. Det understreges af nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, som viser, at virksomhederne indenfor netop disse brancher er mere tilbøjelige til at ansætte medarbejdere, hvor ansøgeren er 50 år og op, end det er tilfældet for resten af erhvervslivet.

For eksempel var hver femte medarbejder over 60 år i el- og vvs-virksomhederne ny i jobbet i 2019, mens det kun gjaldt hver sjette på arbejdsmarkedet som helhed.

Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne viser det, at regeringens Seniortænketank, der afrapporterede sidste år, havde fat i det rigtige, da de skrev at ”i dag, hvor en 50-årig har mere end 15 år tilbage på arbejdsmarkedet frem til folkepensionsalderen, er det næppe meningsfuldt at kalde personer under 60 år for seniorer”.

”I el- og installationsvirksomhederne kan der være flere forklaringer på tallene. Men der er ingen tvivl om, at seniorer har noget erfaring og knowhow, som installationsvirksomhederne virkelig har brug for,” vurderer Lone Alstrup, arbejdsmiljøkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Tallene viser også, at de ældre medarbejdere tydeligvis har lyst til at blive i fagene længe, samtidig med at det naturligvis hjælper, at der generelt har været fremgang i installationsbranchen i en årrække op til coronakrisen,” siger Lone Alstrup.

Tilbagetrækning bør være individuel

Hun mener desuden, at tallene afspejler den teknologiske udvikling, installationsfagene har gennemgået de senere år. En udvikling, der har reduceret den fysiske nedslidning af medarbejderne – eksempelvis er antallet af tunge løft reduceret markant.

”Det viser i hvert fald, at den gamle fordom om, at man generelt blev fysisk nedslidt af at være håndværker, langtfra er virkeligheden i dag. Når man bruger de tilgængelige hjælpemidler og følger instruktionerne, er det altså både sundt og sikkert at gå på arbejde,” siger Lone Alstrup.

”Selvfølgelig skal mulighederne være til stede for dem, der har behov for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men når vi som her ser en håndværksbranche, hvor det grå guld er så eftertragtet, og tilsyneladende også stadig har stor lyst til at være en aktiv del af branchen, så bør det give stof til eftertanke, når det gælder de politiske overvejelser om at åbne bredt op for muligheden for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet,” siger Lone Alstrup.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.