troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

DEBAT: Et lille stik med stor betydning for erhvervslivet

Debatindlæg bragt i Berlingske torsdag den 17. december på vegne af Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri, Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, og Jacob Holbraad, adm. direktør i DA.

Der er lys for enden af virustunnellen. 

En vaccine mod covid-19 nærmer sig hastigt, og vi ser allerede, at flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, så småt har taget hul på den enorme opgave, der venter, når coronadynen skal løftes væk fra verdenssamfundet. Derfor stiger behovet for en klar tidsplan for, hvornår den enkelte dansker kan forvente at blive vaccineret. En plan, der samtidig skal være med til at skabe tryghed og størst mulig forudsigelighed i både de danske hjem og virksomheder. 

For i en tid, hvor usikkerheden aldrig har været større, stiger også behovet for planer, forudsigelighed og transparens – i respekt for, at vi så kan blive nødt til at afvige fra planen, hvis det bliver nødvendigt. Det ændrer ikke ved, at det som udgangspunkt er rigtigt og klogt – og tryghedsskabende – at have én. En sådan plan kan blive et konkurrenceparameter for vores eksportvirksomheder, hvor medarbejderne inden længe risikerer at blive mødt af krav om covid-19-vaccine på det gule vaccinationskort, ligesom vi kender det med eksempelvis gul feber-vaccinationskrav for indrejse til nogle lande i verden. 

Det er ikke mindst usikkerheden, der sætter sit tydelige præg på erhvervslivet som helhed. Vi oplever i stigende grad, hvordan den stadig voksende testaktivitet og smitteopsporing betyder, at medarbejdere på skift må blive hjemme i dagevis, mens de venter på svar. 

Fra erhvervslivets side deler vi det fælles klare mål om, at smittefaren skal inddæmmes. Men den nuværende situation betyder, at virksomhederne groft sagt ikke aner, hvilke medarbejdere der er til rådighed de kommende dage og uger. 

Vi har med andre ord brug for klarhed og tryghed. I den sammenhæng er det afgørende, at man fra myndighedernes side hurtigst muligt får sammensat en detaljeret, skriftlig vaccineplan: 

  • Hvornår og hvordan får den enkelt besked om vaccination? 
  • Hvem skal vaccineres og i hvilken rækkefølge? 
  • Hvordan skal det foregå? 
  • Hvornår skal det ske?  

En klar plan kan blive en kæmpe styrke for Danmark – ligesom fraværet af én vil blive et klart problem. 

Hvis det eksempelvis bliver de praktiserende læger, der skal rulle vaccinerne ud, er der overhængende risiko for, at der kan opstå kapacitetsproblemer eller lange køer. En udfordring, som måske kan imødegås ved også at anvende private vaccinationsklinikker – og leverandører. 

Under alle omstændigheder er der som sagt brug for en konkret plan, som kan sikre den nødvendige tryghed for både den enkelte dansker og virksomhed. En mundtlig orientering på endnu et corona-pressemøde om, at det er de udsatte, der skal vaccineres først, er ikke nok.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.