lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Kursen er sat til et bedre arbejdsmiljø

TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder sig over ny trepartsaftale om nationale mål for arbejdsmiljø. Nu gælder det om hurtigst muligt at omsætte målene til konkret handling.

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en ny aftale, som betyder, at der skal opstilles nye nationale mål for arbejdsmiljøet de næste 10 år. En aftale, der særligt peger på vigtigheden af forebyggelse.

”Det er glædeligt, at vi nu har fået en aftale, der kan fungere som rettesnor for arbejdet med at styrke arbejdsmiljøet yderligere. Det er vigtigt, at målene har fokus på forebyggelse, så de kan være med til at understøtte det gode arbejdsmiljøarbejde, der foregår hver eneste dag ude i virksomhederne i eksempelvis installations- og metalbrancherne,” siger Lone Alstrup, arbejdsmiljøkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Den nye aftale sætter mål for antallet af arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med aftalen bevilger Folketinget 95 mio. kroner over en treårig periode til BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA).

”De udpegede fokusområder er alle relevante for vores medlemsvirksomheder. Nu gælder det så om at få konkretiseret målene på en måde, så de bliver vedkommende i de enkelte brancher, og hos TEKNIQ Arbejdsgiverne vil vi, sammen med parterne i både BFA Bygge & Anlæg og BFA Industri være med til at fastsætte disse branchemål. Samtidig vil vi arbejde for, at de afsatte midler bruges på at understøtte brancherettede initiativer, der både bliver virkelighedsnære og relevante for virksomhedernes drift,” siger Lone Alstrup og uddyber:

”Det er vigtigt, at både de nationale arbejdsmiljømål og branchemålene støtter op omkring og kan hjælpe virksomhederne i forhold til deres egne registreringer og KPI’er på arbejdsmiljøområdet. Samtidig skal de understøtte virksomhedernes arbejde med FN’s verdensmål,” siger Lone Alstrup.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.