Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Håndværkerfradraget er en velkommen dråbe i det grønne hav

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne ærgrer man sig over, at håndværkerfradraget i år kun reguleres i forhold til inflationen. Skal ordningen for alvor hjælpe den grønne omstilling på vej, er der brug for at tænke anderledes og større.

Håndværkerfradraget udvides en smule i år, når det fradragsberettigede beløb hæves med 300 kr., så det nu er på 12.500 kr. På den måde følger ordningen med den generelle inflation i samfundet.

”Det er naturligvis positivt, at ordningen består, og at man sørger for, at den følger prisudviklingen. Men vi havde håbet på, at man fra politisk side ville være gået noget mere ambitiøst til værks,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Håndværkerfradraget kan blandt andet bruges til at få dækket en del af arbejdslønnen, når man som boligejer hyrer håndværkere til at energirenovere ens hjem. Og der er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne brug for økonomisk støtte for at omsætte boligejernes grønne ambitioner til handling.

”Vi ved fra undersøgelser, at danskerne først og fremmest tænker med pengepungen, når de overvejer at energirenovere deres boliger. Og med regeringens store klimamål in mente er der brug for ambitiøse tiltag, hvis vi skal nå målene – især med tanke på, at vores bygninger står for omkring 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug og 30 procent af vores samlede CO2-udledninger,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Grøn omstilling kommer ikke af sig selv, og det handler derfor om at finde løsninger til at mobilisere danskerne til at flytte fra sorte til grønne løsninger. Netop håndværkerfradraget er en vigtig, grøn motivationsfaktor for boligejerne. Men der er brug for, at det fradragsberettigede beløb til denne type opgaver hæves mærkbart, og at ordningen udvides, så fradraget også kan bruges til at få dækket udgifterne til de materialer, der anvendes i forbindelse med energirenoveringerne. Endelig så vi gerne, at man kunne overføre ubrugte fradrag fra et år til det næste og ad den vej støtte lidt større energirenoveringsprojekter,” siger Simon O. Rasmussen.

”Grønne investeringer i bygninger skal hovedsageligt finansieres af private midler, men vi skal have snebolden til at rulle – og her er et mere ambitiøst håndværkerfradrag et godt sted at starte,” siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.