Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Helt sort at straffe grøn opvarmning

Der er noget galt, når beregningerne bag danske boligers energimærkning favoriserer oliefyr over varmepumper. De grønne energiformer skal hjælpes på vej – ikke straffes, lyder det fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Grøn opvarmning er helt central i kampen mod klimaforandringerne, men desværre bliver det ikke afspejlet i beregningerne bag energimærkningen af danske boliger. Her bliver både fjernvarme og sågar olie- og naturgasfyr prioriteret over miljøvenlige varmepumper. Den problematik har Dansk Energi senest rejst, og TEKNIQ Arbejdsgiverne tilslutter sig kritikken.

”Det er simpelthen uklogt og udtryk for en forkert favorisering af energikilderne,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Udmeldingen kommer i kølvandet på debatten om energimærkningen, som Energistyrelsen opfordrer huskøberne til at orientere sig imod. Men beregningerne bag ordningen halter.

Energimærkningen bliver lavet på baggrund af et beregnet forbrug over, hvor mange kilowatt-timer en bolig skal bruge til opvarmning om året med den pågældende energikilde. Herefter ganger man forbruget med en faktor. Fjernvarme bliver ganget med 0,85, mens olie- og naturgas bliver ganget med 1,0. Men hvis forbruget stammer fra el, så skal energiforbruget ganges med hele 1,9. Det stiller eldrevne varmepumper langt dårligere end for eksempel olie- og gasfyr i energimærket. Og det gælder uanset det faktum, at varmepumpen er mere energieffektiv og langt mere klimavenlig.

”Om få år vil elproduktionen være fossilfri, og derfor giver det ingen mening at opretholde denne forskel i beregningerne. Det er udtryk for en forældet tankegang, som spænder ben for grøn opvarmning. Der er brug for at indrette energifaktorerne, så beregningerne afspejler virkeligheden og de mål, vi skal arbejde os frem imod,” siger Simon O. Rasmussen.

Set i det lys mener TEKNIQ Arbejdsgiverne heller ikke, at Energistyrelsen kan forsvare beregningerne med, at husejerne i sidste ende får et lidt bedre energimærke ved at skifte deres oliefyr ud med en varmepumpe.

”Sagen er jo, at boligejerne ville opnå et væsentligt bedre energimærke, hvis beregningerne var mere retvisende. Og vi har ikke brug for, at forældede beregninger modarbejder den grønne omstilling,” siger Simon O. Rasmussen.  

Folketinget har netop vedtaget en ny klimaaftale med klare målsætninger om at få så mange som muligt til at skifte olie- og naturgasfyr ud med varmepumper i områder uden fjernvarme. Tilskudspuljer på op til 500 millioner kroner årligt skal hjælpe den udvikling på vej i løbet af de næste 10 år.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.