Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

God fornuft i 5.000 ekstra studiepladser

TEKNIQ Arbejdsgiverne hilser ny aftale om flere studiepladser velkommen. Aftalen kommer på det helt rigtigt tidspunkt – især med tanke på coronakrisen.

En ny politisk aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstra tilskud til at oprette 5.000 ekstra studiepladser. Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne er det i ly af coronakrisen fornuftigt, at der skabes plads til flere unge på de videregående uddannelser, herunder at der sættes yderligere fokus på endnu bedre vejledning og information om de unges uddannelsesmuligheder.

”For os er det afgørende, at tilskuddet til de ekstra studiepladser gives til uddannelser, hvor der efterfølgende er gode chancer for at komme i reel beskæftigelse. Vi skal for alt i verden undgå en situation, hvor kommende dimittender havner bagerst i ledighedskøen. Det kan i sidste ende koste dyrt for både samfundet og den enkelte,” siger Jørgen Prosper Sørensen, uddannelsespolitisk konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”De ekstra studiepladser bør derfor målrettes inden for uddannelsesområder, hvor der i fremtiden vil være behov for øget arbejdskraft. Det kan for eksempel være i forbindelse med hele den grønne omstilling, den teknologiske udvikling, omstilling af produktion og den digitale udvikling. Derfor kan man med fordel målrette uddannelsesindsatsen til eksempelvis mange af de tekniske og produktionsrettede fag, der kan hjælpe os med at løfte hele landet videre efter coronakrisen,” vurderer Jørgen Prosper Sørensen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer samtidig regeringen og Folketinget til også at sætte yderligere fokus på hele efter- og videreuddannelsesområdet for at fremme mere efteruddannelse og livslang læring.

”Vi står overfor et uforudsigeligt arbejdsmarked – ikke mindst efter coronakrisen. Derfor er der for alle faggrupper løbende behov for at tilegne sig ny viden og nye kompetencer. Netop uddannelse vil jo for mange være nøglen til at blive på arbejdsmarkedet,” siger Jørgen Prosper Sørensen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.