Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Ingen prisstigninger det seneste år

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede forbrugerprisindeks stod stille i det sidste år. Der er således nul procents inflation. Men den ekstra købekraft hos forbrugeren opvejer ikke den økonomiske usikkerhed, og det har betydning også for installationsbranchen.

Det samlede forbrugerprisindeks står på et stort rundt nul, efter de seneste tal for Danmarks Statistik er kommet ud. Dermed er forbrugerpriserne på samme niveau som i maj sidste år. Det er ikke sket siden 2016.

”Rent lavpraktisk betyder det, at den enkelte lønmodtager får flere penge mellem hænderne, fordi man oplever større reallønsstigninger, når inflationen er lav. Men så lav inflation vidner også om, at der er en betydelig usikkerhed i markedet, og det kan gøre, at danskerne holder lidt ekstra på pengene,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Ligesom økonomien er statistikken fortsat påvirket af coronapandemien. Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af en masse prisobservationer fra forskellige virksomheder, butikker og institutioner over hele landet, men i de nedlukkede brancher, har det ikke været muligt at indhente priser.

”De nedlukkede brancher er naturligvis i en særlig situation, men også virksomheder i andre brancher bliver påvirket af coronapandemiens effekt på samfundsøkonomien. For installationsvirksomheder, der har private kunder, vil det være det særligt bekymrende, hvis forbrugerne holder så meget på pengene, at de fx venter med få bestilt en installatør til at skifte til varmepumpe eller intelligent varmestyring,” siger Maria Schougaard Berntsen og fortsætter:

”Her kan politikerne også skubbe på med en økonomisk sommerpakke, der indfrier de grønne ambitioner og skaber incitament til investeringer,” siger Maria Schougaard Berntsen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.