Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Metalvirksomheder rammes hårdt på eksporten

Coronakrisen sætter sit tydelige præg på omsætningen i metalindustrien. Mens det hjemlige marked holder skansen, så kniber det gevaldigt, når udenlandske kunder skal hives i land. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Metalindustriens omsætning faldt i april, og virksomhederne fik dermed ikke afsat deres varer i samme grad som tidligere. På Danmarks Statistiks indeks over industriens omsætningssituation endte april måned på indeks 100,7. Det er et fald på indekset med 6,2 fra samme tidspunkt sidste år, hvor indekset lå på 106,9. 

Udviklingen i indekset viser, at stort set hele faldet skyldes et fald i eksportomsætningen. Målt i løbende priser er indekset for eksportomsætning således faldet fra 106,7 i april sidste år til 91,8 i april i år (2005=100). Udover en enkelt afstikker i december 2017, er det det laveste niveau siden 2013 for eksportomsætningsindekset. Omsætningen på hjemmemarkedet er derimod nærmest status quo med sidste års niveau.

”På den korte bane har vi oplevet et lille dyk i omsætningen på hjemmemarkedet fra marts til april, men indtil videre holder metalindustrien stand. Vi ved dog fra andre statistikker, at en del virksomheder blev ramt af coronakrisen med lidt forsinkelse efter det store nedlukningspressemøde,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne, og fortsætter:

”Samtidig fortæller statistikken os ikke noget om, hvorvidt omsætningen bliver holdt oppe af, at nogle virksomheder producerer til lager fremfor til kunder. Det ville betyde, at produktionen de kommende måneder vil falde, hvis lagrene skal nedbringes igen,” siger Maria Schougaard Berntsen.

Statistikken over industriens omsætningssituation er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter og korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. Derfor er det interessant, om de kommende måneder holder niveauet.

”Selvom der er et tydeligt fald på eksportfronten, bliver det ganske spændende, om hjemmemarkedet kan holde de kommende måneder. Jeg forventer desværre et fald, da andre statistikker viser, at andelen af metalindustriens virksomheder, som forventede en faldende ordreindgang, steg voldsomt i 2. kvartal i 2020, så hele 62 procent af virksomhederne her forventede færre ordrer,” siger Maria Schougaard Berntsen.

”Derfor er det også afgørende, at man fra politisk hold har fokus på netop de forsinkede effekter af coronakrisen og hjælper ikke mindst eksportvirksomhederne med at holde gang i aktiviteten, samtidig med at man sørger for at styrke den generelle økonomi i virksomhederne – eksempelvis ved at halvere momsen resten af året,” siger Maria Schougaard Berntsen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.