Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Vi skal satse på opkvalificering og omstilling – også i en krisetid

Der er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne rigtig mange positive elementer i de aftaler om opkvalificering af både ledige og beskæftigede, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i dag kunne præsentere. Aftaler, der også kan øge virksomhedernes adgang til faglært arbejdskraft.

Ledige og ufaglærte skal have et kompetenceløft. Det er målet med de aftaler, som regeringen i dag kunne lancere sammen med V, DF, RV og K. Sammenlagt giver aftalerne 730 mio. kr. til nye opkvalificerings- og uddannelsesinitiativer.

”Det er den helt rigtig vej at gå under en krise som den, vi befinder os i netop nu. Rigtig mange danskere er blevet ramt på beskæftigelse og jobsikkerhed, og derfor gælder det om at bruge tiden fornuftigt og sikre, at både ledige og beskæftigede får større mulighed for at løfte deres kompetencer,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Hun fremhæver bl.a., at flere med dagens politiske aftale får mulighed for at blive faglærte. Eksempelvis gøres voksenlærlingeordningen mere fleksibel og kommer til at dække flere målgrupper.

”Dagens aftaler er et rigtig godt supplement til de lønkompensationsordninger og lærlingepakker, der tidligere er blevet indført. Der har været brug for akut coronabrandslukning, men nu er det tid til at kigge frem og overveje, hvordan vi sikrer de nødvendige kompetencer på arbejdsmarkedet, og der er dagens aftale et vigtigt skridt,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Især i den tekniske branche går udviklingen ekstremt hurtigt. Derfor er jeg også glad for, at aftalerne har fokus på de korte, erhvervsrettede kurser til ledige. Det vil give virksomhederne et bedre rekrutteringsgrundlag og adgang til potentielle medarbejdere med den nyeste viden indenfor de respektive fagområder,” siger Tina Voldby.

Hun glæder sig særligt over, at aftalerne sikrer, at personer med en uddannelse, der er over faglært niveau, nu får adgang til certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår og dermed kun skal betale almindelig – i stedet for fuld – deltagerbetaling i 2020 og 2021.

”Det er en rigtig god nyhed, som igen forbedre mulighederne for kompetenceløft, der kan gavne både medarbejdere og virksomheder. Man har derudover valgt at udvide trainee-ordningen for unge dimittender for dermed at lette deres overgang til en erhvervskarriere. Noget, vi også kun kan bakke op om,” siger Tina Voldby.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.