Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Coronakrisen trækker forbrugerprisindekset ned

Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne er der brug for langsigtede løsninger for erhvervslivet, hvis ikke vi skal se en bølge af konkurser det næste halve år.

Det samlede forbrugerprisindeks i april 2020 er faldet med 0,1 siden marts måned, hvor især et stort prisfald på benzin og diesel trækker niveauet ned. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed er forbrugerpriserne på præcis samme niveau som i april sidste år. Og selvom det måske ikke lyder bemærkelsesværdigt, er det faktisk ikke sket siden september 2016.

”Den enkelte lønmodtager kan selvfølgelig glæde sig over, at forbrugerpriserne ikke er steget, og at man dermed oplever ganske flotte reallønsstigninger. Men indekset er også en indikator for konjunkturerne og fremtiden, som er værd at holde øje med,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Ligesom økonomien, er statistikken efter hendes vurdering stærkt påvirket af coronapandemien. Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser, der indsamles fra ca. 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet, men for en lang række brancher gælder, at aktiviteten har været lukket ned, så det ikke har været muligt at indhente priser. Det gør sig gældende for 27 procent af de sædvanlige prisobservationer.

”Vi har alle set ”lukket”-skiltene i butikkerne i gadebilledet. Men coronapandemien påvirker hele økonomien – også de virksomheder vi ikke ser i gågaden. Cirka 90 procent af virksomhederne, både inden for industri, bygge- og anlægsbranchen, er påvirket af de indenlandske og udenlandske restriktioner. Alvoren mærkes også hos medlemsvirksomhederne hos TEKNIQ Arbejdsgiverne,” siger Maria Schougaard Berntsen og fortsætter:

”Derfor er det helt centralt, at politikerne nu får lagt en langsigtet plan for erhvervslivet. Som virksomhedsejer har man kæmpet på to fronter samtidig. Man skulle styre med bind for øjnene i forhold til, hvilke vilkår man skal arbejde under, samtidig med at strømmen af nye ordrer til virksomheden tørrer ud. Planen for genåbningen af Danmark er nu lagt, men ordresituationen i virksomhederne er alvorlig og kræver fuld opmærksomhed. Her er der brug for langsigtede løsninger, hvis ikke vi skal se en bølge af konkurser det næste halve år”, siger Maria Schougaard Berntsen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.