troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Gode takter i klimaudspil – men der skal mere til

Der er forsigtig optimisme at spore hos TEKNIQ Arbejdsgiverne efter offentliggørelsen af første del af regeringens længe ventede klimaplan. Den lægger op til at gøre det billigere at skifte fra sort til grøn opvarmning.

Regeringen løfter i dag en lille smule af sløret for en kommende klimaplan, der skal bringe Danmark frem mod målet om en reduktion på 70 procent af CO2-udledningen i 2030. Regeringen vil således sætte fart i udfasningen af naturgas og olie til opvarmning ved bl.a. at gøre det billigere at skifte til varmepumper. En strategi, der glæder TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Vi mangler endnu at se den endelige plan, men der er gode takter i regeringens udspil. Det er fornuftigt, at der nu tages fat på at udfase den fossile bygningsopvarmning. Vi har længe argumenteret for, at det skulle gøres mere attraktivt for ikke mindst de private boligejere at skifte til grøn opvarmning.” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han glæder sig derfor til at se den samlede klimaplan og til at se, hvordan regeringen i praksis vil omsætte de gode intentioner til handling.

”Når det er sagt, så skal vi ud af den økonomiske krise ved at tænke grønt og skabe private arbejdspladser. På varmeområde sker det ved at motivere danskerne til at investere i eget hjem og ikke ved at gøre kommuner eller fjernvarmeselskaber til varmepumpeleverandører i konkurrence med lokale, private virksomheder,” siger Troels Blicher Danielsen og uddyber:

”En løsning kan være at udvide den eksisterende boligjobordning, så man hæver det fradragsberettigede beløb til at omfatte materialer, når man fx får installeret en varmepumpe. Man kan også give mulighed for at overføre uudnyttede fradrag fra år til år. Det vil virkelig kunne få flere boligejere til at vælge en varmepumpe – i hvert fald mere end ved at straffe dem, der har et olie- eller gasfyr,” siger Troels Blicher Danielsen.

I den første del af planen vil man eksempelvis hæve afgifterne på varme fra naturgas og olie og sænke den på elvarme – til fx varmepumper. Samtidig vil man bruge 2,3 mia. kr. til udskiftning af olie- og gasfyr ved bl.a. at støtte varmepumper på abonnement.

”Det er rigtig positivt at regeringen sænker elvarmeafgiften og vil støtte udbredelsen af fx varmepumper. Regeringen skal ikke gøre sig til dommer over hvilke forretningsmodeller, der skal drive markedet.  Varmepumper på abonnement er en dyr løsning for forbrugerne, og langt de fleste vælger i dag at købe varmepumper på trods af de betydelige tilskudsordninger, der findes til varmepumper på abonnement,” siger Troels Blicher Danielsen og forklarer:

”Det er kun en mindre del af de olie- og gasopvarmede boliger, der skal over på fjernvarmenettet, hvis vi skal gennemføre omstillingen samfundsøkonomisk optimalt. Derfor er det vigtigt, at forslaget også støtter de boligejere, som ikke ønsker eller overgå til fjernvarmen,” siger Troels Blicher Danielsen.

Han noterer også med tilfredshed, at regeringen vil gøre det billigere at bruge eksempelvis overskudsvarme fra datacentre i fjernvarmesystemet, ligesom man vil afholde kommuner fra at vælge fossile løsninger, når de skal gennemføre varmeprojekter.

”Igen er der tale om fornuftige tiltag, som skaber nogen optimisme for det videre forløb af de øjeblikkelige klimaforhandlinger. Jeg håber, at man fra regeringens side i den forbindelse vil lytte til de mange ambitiøse forslag fra bl.a. klimapartnerskaberne og vil gå handlekraftigt til værks, hvis vi skal gøre os håb om at nå de opstillede klimamål,” siger Troels Blicher Danielsen.

Samtidig understreger han, at der er brug for, at den offentlige sektor går forrest – også når det gælder udfasningen af fossil opvarmning.

”Vi har i vores forslag til en strakspakke i sidste måned derfor foreslået, at man stiller krav til, at alle oliefyr i den offentlige sektor skal være udfaset senest i 2022. Et initiativ, man med fordel kan inddrage i regeringens klimaplan. Oliefyr står stadig for cirka syv procent af opvarmningen i offentlige bygninger til trods for, at det er en både dyr og klimaskadelig løsning,” siger Troels Blicher Danielsen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.