Debat: Sjællandske kommuner skal tænde det lange lys

Debatindlæg udsendt på vegne af formændene for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd. Denne udgave sendt til lokale og regionale medier på Sjælland.

Coronakrisen har ramt de sjællandske virksomheder hårdt, og hvis de skal komme bare nogenlunde helskindede ud på den anden side, er der behov for, at det offentlige spiller aktivt med. Derfor er det nødvendigt, at kommunerne allerede nu fokuserer på at sikre aktiviteten i det lokale erhvervsliv, EFTER virussen har sluppet sit tag i landet.

Lad os starte med noget så sjældent i et debatindlæg som uforbeholden ros. Langt de fleste sjællandske kommuner har gjort, hvad de kan, for at afbøde de umiddelbare konsekvenser af den coronakrise, der har lagt sig som en tung dyne over det lokale erhvervsliv. Først og fremmest har man fremrykket betalingen af regninger til de lokale virksomheder for at polstre dem til de hårde uger og måneder, vi gennemgår netop nu. Tak for det!

Det ændrer dog ikke ved, at vi i de fleste virksomheder stadig står i en situation, vi aldrig har oplevet før. En situation, der kan få enorme konsekvenser – også på længere sigt. De sjællandske virksomheder risikerer at måtte fyre ansatte eller helt dreje nøglen om både på grund af akut mangel på opgaver men i mindst lige så høj grad på grund af usikkerheden om, hvordan ordrebøgerne skal fyldes fremadrettet.

Samtidig vil mange håndværksvirksomheder efter alt at dømme afholde sig fra at tage det nødvendige antal lærlinge, når man ikke ved, om virksomheden har noget at sætte dem til. Og så kan vi komme til at mangle dygtige medarbejdere, når der igen er kommet gang i økonomien.

Det gælder også både i industrien og hos el- og vvs-installationsvirksomhederne, der er afhængige af, at der er gang i byggeriet og i renoveringen af ikke mindst de kommunale bygninger.

Flere kommuner har heldigvis valgt at benytte deres muligheder for at understøtte det lokale erhvervsliv og er begyndt at fremrykke nybyggerier eller renoveringer af deres bygninger. Men der skal meget mere til. Lettelsen af anlægsloftet betyder da også, at kommunerne har fået friere rammer til at sætte gang i projekter, der ellers måtte vente. Det skal udnyttes.

Vi opfordrer derfor til, at politikerne i hele Region Sjælland kigger de kommunale budgetter grundigt igennem og benytter lejligheden til at styrke byggeaktiviteten. Det er et initiativ, der kan og skal række meget længere end de måneder i coronakrisens tegn, vi befinder os i lige nu. Man kan jo starte med at få givet de kommunale bygninger, som mange steder bruger alt for meget energi og lider under et dårligt indeklima, en kærlig hånd. 

Samtidig bør politikerne i endnu højere grad end hidtil arbejde på at gøre deres kommuner til grønne frontløberkommuner og understøtte de nødvendige investeringer i den grønne omstilling. Det betyder bl.a. et langsigtet større fokus på at hjælpe borgere og virksomheder af med de forurenende oliefyr og at sætte en prop i energispildet.

I den proces kan politikerne med fordel skæve til de 14 forslag til initiativer, som installationsbranchen i forbindelse med klimapartnerskabet for byggeri og anlæg har peget på som centrale elementer i den grønne omstilling. Det er initiativer, der tilsammen kan nedbringe CO2-udledningen med 2,5 mio. tons – eller godt 10 procent af det danske reduktionsbehov frem mod 2030.

Vi kan med andre ord kun opfordre til, at kommunerne så vidt som muligt understøtter det lokale erhvervsliv langsigtet, så vi får bevaret flest mulige arbejdspladser på Sjælland. Og når man gør det, skal man bruge pengene klogt på projekter, der sikrer kommunerne besparelser på især energiregningen mange år frem i tiden. Dermed kan man samtidig hjælpe den grønne omstilling på vej og fx forbedre indeklimaet i institutioner og folkeskoler.

På den måde kan der blive tale om en win-win-win-situation, og den slags har vi brug for i disse tider!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.