Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Vigtigt at holde hånden under AMU-systemet i coronakrisen

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder man sig over, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu vil hjælpe økonomisk udfordrede AMU-udbydere. Men samtidig understreger man behovet for, at der åbnes for, at beskæftigede kan tage de krævede certifikatkurser, så de kan beholde deres arbejde.

Regeringen har i dag indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier om en hjælpepakke, der skal holde hånden under AMU-udbydere, som er kommet i klemme på grund faldende kursusaktivitet under coronakrisen. Det glæder TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”AMU-systemet er ekstremt vigtigt især nu og umiddelbart efter coronakrisen. Derfor er det positivt, at man fra politisk side er klar med en håndsrækning i den usædvanlige situation, vi står i,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Vi må forvente, at ledigheden kommer til at stige mærkbart den kommende tid. Derfor er der mere end nogensinde brug for faglig, teknisk opkvalificering af arbejdsstyrken,” siger Tina Voldby.

Som led i hjælpepakken vil staten give alle AMU-udbydere et særtilskud, hvis de oplever faldende aktivitet i 2020 sammenlignet med 2019. Staten yder således et tilskud på 100.000 kr. pr. mistet årselev – det svarer til cirka 75 procent af det gennemsnitlige statstilskud pr. årselev.

Men der er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne også behov for at man åbner yderligere for AMU-aktiviteten på certifikat- og myndighedskurser.

Der er pt. åbnet op for, at ledige kan komme på certifikatkurser, hvis det er en forudsætning for at komme i job. Men det samme gælder ikke beskæftigede, der har brug for at forny deres certifikater eller tage andre former for myndighedskurser, som er en betingelse for, at de kan udføre deres arbejdsopgaver.

”Det må være en fejl, og det bør undervisningsministeren hurtigst muligt rette op på,” siger Tina Voldby.

”I sidste ende kan det betyde, at den enkelte medarbejder ikke kan udføre sit arbejde og dermed risikerer at miste sit job,” siger Tina Voldby. 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.