Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Aftale på plads om hjemsendelse på industri- og VVS-overenskomsten

TEKNIQ Arbejdsgiverne har med Dansk Metal og 3F indgået en aftale gældende frem til den 13. april om mulighed for hjemsendelse af medarbejdere, som er omfattet af industri- og VVS-overenskomsten. Det sker i forsøget på at minimere antallet af fyringer i forbindelse med coronakrisen.

Sammen med Dansk Metal og 3F har TEKNIQ Arbejdsgiverne i dag indgået en aftale om at gøre det muligt for virksomheder at hjemsende medarbejdere, som er omfattet af industri- og VVS-overenskomsten.

”Vi er enige om, at det er i alles interesse at forsøge at undgå afskedigelser i forbindelse med det øjeblikkelige coronaudbrud. Derfor opfordrer vi i fællesskab med Dansk Metal og 3F virksomhederne til i videst muligt omfang at anvende hjemsendelse med løn efter trepartsaftalen af 14. marts 2020,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han understreger dog samtidig, at parterne er enige om, at denne aftale ikke i alle situationer er tilstrækkelig til at afværge afskedigelser.

”Derfor har vi aftalt en ordning, som indebærer, at virksomhederne kan hjemsende timelønnede medarbejdere uden varsel i en bestemt periode. I perioden skal medarbejderne ikke have løn, men er berettigede til dagpenge,” siger Niels Jørgen Hansen.

Hjemsendelse uden varsel og uden løn kan således ske i de tilfælde, hvor:

  • ekstraordinære driftsforstyrrelser standser driften helt eller delvist
  • trepartsaftalen om hjemsendelse med lønkompensation ikke er tilstrækkelig til at afbøde virkningerne
  • alternativet derfor ville være afskedigelser.

”Muligheden for hjemsendelse er endnu et redskab for virksomhederne til at håndtere arbejdstilrettelæggelsen. Aftalen indeholder desuden den fleksibilitet, at hjemsendte medarbejdere kan kaldes tilbage på arbejde, hvis behovet for arbejdskraft øges,” siger Niels Jørgen Hansen.

Når situationen normaliseres, og hjemsendelsesperioden ophører, er virksomheden forpligtet til at tilbyde de hjemsendte medarbejdere genansættelse, inden de ansætter udefrakommende medarbejdere. De hjemsendte medarbejdere, der vender tilbage, opretholder deres hidtidige anciennitet og ansættelsesbetingelser.

Der arbejdes fortsat på at indgå aftaler om hjemsendelse på de øvrige overenskomstområder. Indtil da er virksomheder på vvs-området henvist til at benytte sig af trepartsaftalen, arbejdsfordeling, varierende ugentlig arbejdstid eller afskedigelse.

Læs hele aftalen her!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.