Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Brug for flere tiltag for at få virksomheder gennem coronakrisen

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne anerkender man regeringens initiativer men understreger, at der skal mere til for at forhindre en større nedtur for dansk erhvervsliv.

Danske virksomheder mærker allerede nu konsekvenserne af udbruddet og spredningen af coronavirussen – og ikke mindst den usikkerhed, der er fulgt med. For i takt med, at landet sættes delvist i stå, risikerer de enkelte virksomheder at miste en stor del af både deres kunder og omsætning – især hvis virksomhedernes medarbejdere rammes af COVID-19.

Derfor er man hos TEKNIQ Arbejdsgiverne tilfredse med, at regeringen fredag vil fremsætte en særlov, som kan hjælpe dansk erhvervsliv med at håndtere coronakrisen – bl.a. ved at give arbejdsgiverne refusion fra medarbejderens første syge- eller karantænedag. Men man understreger samtidig, at der er brug for flere initiativer.

”Vores medlemsvirksomheder vil jo gerne igennem krisen uden at skulle afskedige dygtige medarbejdere. Det kræver, at virksomhederne får en hjælpende hånd,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

”Installationsvirksomhederne oplever allerede nu, at en række arbejdspladser – ikke mindst på det offentlige område – lukkes, da virksomhedernes kunder ikke ønsker, at eksterne medarbejdere fra eksempelvis installationsvirksomheder udfører opgaver hos kunden, sådan som den sundhedsmæssige situation er lige nu,” siger Niels Jørgen Hansen.

Lukning af skoler koster

Han påpeger at det, selvom reaktionen fra kunderne er fuldt forståelig, har den konsekvens, at installationsvirksomhederne står med en række udgifter – herunder arbejdskraftomkostninger – som de på grund af opsigelsesvarsler ikke kan frigøre sig fra på kort sigt.

”Samtidig betyder lukningen af uddannelsesinstitutioner, at et stort antal lærlinge sendes hjem til virksomhederne, og skal have udbetalt løn, uden at virksomhederne har opgaver til dem,” siger Niels Jørgen Hansen.

Han anerkender regeringens beslutning om at styrke virksomhedernes mulighed for at agere fleksibelt og eksempelvis sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en periode, hvor de kan få supplerende dagpenge. 

”Men virksomhederne står stadig tilbage med merudgifter af en størrelse, som kan være kritiske for den enkelte virksomhed. Derfor opfordrer vi til, at man overvejer yderligere kompenserende initiativer. Det kunne fx være ved, at det offentlige dækker en endnu større del af lønnen til de medarbejdere, som på grund af corona-initiativerne ikke kan beskæftiges. Det offentlige kunne således påtage sig et økonomisk ansvar svarende til arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge for de pågældende medarbejdere,” siger Niels Jørgen Hansen. 

Han understreger, at TEKNIQ Arbejdsgiverne naturligvis er klar til at bidrage konstruktivt til nærmere drøftelser om, hvordan man hjælper virksomhederne med de konkrete problemstillinger.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.