Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

Industri- og vvs-overenskomsten på plads

Mens Danmark lukkede ned, blev TEKNIQ Arbejdsgiverne Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet i nat enige om en fornyelse af industri- og vvs-overenskomsten.

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, 3F og TEKNIQ Arbejdsgiverne kunne i nat skrive under på en fornyelse af industri- og vvs-overenskomsten. Dermed er TEKNIQ Arbejdsgiverne kommet i hus med nye aftaler på alle organisationens overenskomstområder.

”Det er lykkedes os at blive enige om en aftale, der er på linje med de øvrige overenskomster, vi har indgået de seneste dage. En aftale, der indeholder mange positive elementer for både arbejdsgivere og arbejdstagere, og som skaber et stabilt fundament under virksomhedernes drift de kommende tre år,” siger adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Niels Jørgen Hansen, og fortsætter:

”Forhandlingerne er, ligesom på vores øvrige overenskomstområder, foregået i en konstruktiv og positiv tone fra alle parter og afspejler den situation, branchen står i netop nu med en vækst, der flader ud, og et stort behov for kvalificeret arbejdskraft,” siger han.

Blandt de vigtigste punkter i den nye overenskomstaftale er:

  • Mindstebetalingen reguleres årligt med 2,5 kr. i timen pr. 1. marts 2020, med 2,5 kr. pr. 1. marts 2021 og med 2,5 kr. pr. 1. marts 2022.
  • Priserne i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres 1,4 procent pr. 1. oktober, med 2,4 procent pr. 1 juli 2021 og med 2,5 procent pr. 1. juli 2022.
  • Lærlingesatserne stiger med 1,7 procent om året.
  • Bidraget til fritvalg reguleres med 1 procent om året, så det samlede bidrag til søgnehelligdagsopsparing, feriefridage og fritvalgskontoen udgør 13,5 procent. Som noget nyt gives der mulighed for – efter individuel aftale – at udbetale 3 pct. løbende, så fritvalgsbidraget kan synliggøres i den lokale løndannelse. Derudover kan der efter lokal aftale udbetales yderligere op til 4 procent.
  • Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.
  • Perioden med fuld løn under sygdom udvides med fem uger til i alt 14 uger.

Desuden er parterne blevet enige om en række fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.

Industri- og vvs-overenskomsten dækker omkring 1.700 metal- og vvs-virksomheder med til sammen 11.000 medarbejdere og gælder frem til 1. marts 2023. 

Den nye overenskomst på industri- og vvs-området blev underskrevet af (fra venstre) John Hansen, forhandlingssekretær i 3F, Henrik W. Petersen, forbundsformand hos Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ Arbejdsgiverne, og Keld Bækkelund Hansen, forhandlingssekretær hos Dansk Metal.

Den nye overenskomst på industri- og vvs-området blev underskrevet af (fra venstre) John Hansen, forhandlingssekretær i 3F, Henrik W. Petersen, forbundsformand hos Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ Arbejdsgiverne, og Keld Bækkelund Hansen, forhandlingssekretær hos Dansk Metal.TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.