Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Klimarådet vælger samme grønne tone som erhvervslivet

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder man sig over dagens rapport fra Klimarådet, der i vid udstrækning anviser de samme veje til grøn omstilling, som bl.a. installationsbranchen selv har peget på.

Der er brug for en bred, grøn indsats, hvis Danmark skal opfylde regeringens målsætning om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen. En indsats, som blandt andet kombinerer et større fokus på energieffektiviseringer, grønne afgifter og totaløkonomi i byggeriet.

Derfor glæder det også TEKNIQ Arbejdsgiverne, at netop disse tre elementer er nogle af grundpillerne i den rapport, som Klimarådet i dag præsenterer.

”Vi letter på hatten for indholdet i rapporten, som på detaljeret vis anviser en lang række tiltag, der bør indgå i de kommende års danske klimaindsats. Rigtig mange af forslagene flugter med de anbefalinger, vi som organisation har fremlagt – eksempelvis i rapporten ”Sæt strøm til fremtiden” fra oktober sidste år,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Det er en styrke når Klimarådet og erhvervslivet understreger mange af de samme elementer i den grønne omstilling. Det gør det lettere for regeringen at skabe tiltag med bred opbakning og opnå en hurtig implementering,” siger Simon O. Rasmussen.

Han peger blandt andet på Klimarådets anbefaling af, at nye afgifter bør understøtte et grønt og fleksibelt energiforbrug og fremme brugen af el til bygningsopvarmning – ikke mindst ved at udbrede brugen af varmepumper.

”Særlig vigtigt er det, at Klimarådet, ligesom vi, fremhæver energieffektivisering som en forudsætning for, at den grønne omstilling sker billigst muligt for samfundet. Det er desværre et område, politikerne har nedprioriteret voldsomt, men forhåbentlig kan den nye rapport være med til at skabe bred politisk anerkendelse af, at netop energieffektiviseringer skal spille en central rolle for fremtidens klimapolitik,” siger Simon O. Rasmussen.

”Der er et stort potentiale for at spare energi ved at optimere bygningernes tekniske installationer i form af fx varmesystemer, ventilation og belysning. Noget, Klimarådets rapport da også peger på. Samtidig kan investeringer i intelligent styring af de tekniske installationer medvirke til at reducere energiforbruget på tidspunkter, hvor elprisen er høj, og dermed levere den nødvendige fleksibilitet til et energisystem med en høj grad af svingende energiproduktion fra vind og sol,” siger Simon O. Rasmussen.

Han bakker også op om Klimarådets anbefalinger af, at den offentlige sektor bør gå forrest for at sikre gennemførelsen af klimatiltag – eksempelvis når det gælder behovet for en gennemtænkt strategi og plan for udrulningen af ladestandere til elbiler.

”Samtidig er vi helt enige i, at man i langt højere grad bør tænke i totaløkonomi ved investeringer i fx energirenoveringer, så man i højere grad inddrager driftsudgifterne i beslutningsprocessen og ad den vej prioriterer de løsninger, der har de bedste potentialer på lang sigt,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne spiller da også selv en aktiv rolle, når det gælder den grønne omstilling. Således deltager man i et af de 13 klimapartnerskaber, som regeringen har oprettet for at få input til fremtidens klimapolitik. Her er man med i partnerskabet indenfor bygge og anlæg, hvor man blandt andet har fokus på de danske bygninger.

Læs Klimarådets rapport her!

Læs rapporten "Sæt strøm til fremtiden" fra TEKNIQ Arbejdsgiverne her!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.