Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Regeringsudspil er ikke nok – der skal også holdes en hånd under aktivitetsniveauet

Det udspil, som regeringen fremlagde i dag, er ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne ikke nok til at hjælpe de virksomheder, der rammes særlig hårdt af coronakrisen. Der er også brug for at gøre mere for at sikre, at aktiviteten i eksempelvis bygge- og anlægsbranchen ikke går helt i stå.

Regeringen kunne i dag fremlægge udspillet til en hjælpepakke til de virksomheder, der endnu ikke har fået hjælp til at håndtere konsekvenserne af den delvise nedlukning af Danmark på grund af udbruddet af coronavirus. Og selvom udspillet rummer nogle fornuftige initiativer, så er det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne ikke tilstrækkeligt til at hjælpe især de mindre virksomheder igennem coronakrisen.

”Udspillet tager fat på nogle af de dele af dansk erhvervsliv, ikke mindst de mindste virksomheder, som måske hidtil har følt sig lidt oversete i den nuværende krisesituation, og det kan vi kun glæde os over. Men vi synes, det beløb, der kan ydes til den enkelte virksomhed på maksimalt 23.000 kr. om måneden ikke står mål med de problemer, nogen virksomheder står med. Beløbet er simpelthen for beskedent til en virksomhed med fx 4-5 medarbejdere,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Derudover så savner vi, at man også gør noget for at dæmpe aktivitetsfaldet. Vi opfordrer til, at kommuner og stat sætter gang i det service- og vedligeholdelsesarbejde, som alligevel skulle udføres i de offentlige bygninger, der nu står tomme, men som endnu ikke er sat i gang,” siger Niels Jørgen Hansen.

”Man bør desuden frigive midler i Landsbyggefonden for på den måde at indlede renoveringen af de almene boliger. Der ligger et stort antal projekter, som er klar til at blive sat i gang, og det er tid til at gøre det nu. På den måde kan man hjælpe de virksomheder, der skal udføre arbejdet med at holde gang i hjulene, indtil vi forhåbentlig inden længe vender tilbage til mere normale tilstande,” siger Niels Jørgen Hansen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.