Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Fornuftigt at hæve håndværkerfradraget, men …

TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder sig over regeringens forslag om en mærkbar forøgelse af det mulige skattefradrag i håndværkerfradraget. Men samtidig efterlyser organisationen, at man benytter lejligheden til at udvide fradraget til også at dække materialer.

Regeringen har i dag, som optakt til de kommende finanslovsforhandlinger, præsenteret et forslag om midlertidigt at hæve det årlige skattefri beløb i BoligJob-ordningen til håndværksydelser fra 12.800 kroner til 25.000 kroner. Værdien af skattefradraget fastholdes, mens det øges for serviceydelser.

”Det er rigtig fornuftigt, at man på denne måde giver danskerne bedre muligheder for fradrag for forbedringer af deres hjem. Vi har længe slået på tromme for, at det var fornuftigt at udvide håndværkerfradraget, hvis vi for alvor skal styrke den folkelige opbakning og deltagelse i den grønne omstilling. Og dér er dagens forslag bestemt et skridt på vejen, også selvom man ikke øger skatteværdien for fradraget for håndværksydelser, som det foreslås for serviceydelserne,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han synes dog, at Folketinget også bør benytte lejligheden til at udvide ordningens anvendelse og grønne fokus.

”Det er stadig kun muligt at benytte fradraget til håndværkeres og servicemedarbejderes arbejdsløn – og ikke til de materialer, der benyttes under arbejdet. Men de grønne projekter indebærer ofte betydelige materialeomkostninger, og vi håber derfor, at man ændrer på håndværkerfradraget, så det bliver endnu mere grønt og brugbart, når danske boligejere energirenoverer deres hjem,” siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

”Den grønne omstilling er en bunden opgave med et klart mål. Derfor efterlyser vi også, at man i højere grad målretter håndværkerfradraget til grønne investeringer. Det er et element, vi gerne ser i den endelige aftale.”

Der er lagt op til, at forhøjelsen af det fradragsberettigede beløb foreløbig kun gælder for 2021. Men hos TEKNIQ Arbejdsgiverne ser man gerne, at regeringen går mere langsigtet til værks.

”Vi har foreslået, at man også gør det muligt at overføre ubrugte fradrag fra år til år. Noget, som i høj grad stadig er relevant med det hævede fradragsberettigede beløb. På den måde ville det give danskerne en økonomisk gulerod til deres renoveringsdrømme, hvilket både kunne løfte den grønne omstilling og øge aktiviteten i samfundet,” vurderer Simon O. Rasmussen.

Også loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kroner i regeringens forslag.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.