troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Grænseforvirring rammer danske virksomheder hårdt

De nye coronarestriktioner for medarbejdere fra Europa, som skal arbejde i Danmark, giver akut arbejdskraftsmangel hos virksomheder i flere brancher. TEKNIQ Arbejdsgiverne har derfor kontaktet justits- og beskæftigelsesministrene for at bede om en øjeblikkelig afklaring af målet med og fortolkningen af de nye regler.

De skærpede krav til udenlandske medarbejdere, som ønsker at krydse grænsen til Danmark for at arbejde i landet, har haft mærkbare konsekvenser for de mange virksomheder, der er afhængige af arbejdskraft fra andre europæiske lande, når der skal holdes gang i produktionen. Især reglerne for coronatests, før en ansat kan komme ind i landet, betegnes af TEKNIQ Arbejdsgivernes som både unødigt bureaukratiske og totalt uigennemskuelige.

”Vi ser med stor bekymring på regeringens nuværende håndtering af europæiske kollegaers adgang til Danmark. Vi anerkender behovet for at mindske smittespredningen i Danmark, men der er ikke grund til at gøre det på en ufleksibel måde, som direkte diskriminerer udvalgte brancher, medarbejdere og regioner her i landet,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Han savner dokumentation for, at lige præcis de restriktioner, der retter sig mod europæiske kollegaer på danske arbejdspladser, er proportionale og nødvendige i lyset af Danmarks smittesituation. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne henvendt sig til justitsminister Nick Hækkerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen på vegne af de mange ramte virksomheder.

”I både installationsbranchen og metalindustrien, som vores organisation repræsenterer, udføres en del af arbejdet af dygtige medarbejdere, der rejser ind i Danmark fra eksempelvis Polen og Litauen. De europæiske kollegaer, der tilfældigvis har valgt at bo i et andet land end Danmark – for eksempel Rostock i Tyskland – og krydser grænsen for at sikre produktionen i de danske virksomheder, bliver med de nye restriktioner afholdt fra at kunne passe deres arbejde og bidrage til det danske samfund,” siger Troels Blicher Danielsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne peger primært på to overordnede problemstillinger, som de nye grænserestriktioner medfører:

  1. Testcertifikatet accepteres ikke på alle europæiske sprog, men alene skandinaviske og udvalgte europæiske sprog (spansk, engelsk, tysk, italiensk og fransk). Det vil sige, at de lande, hvor hovedparten af vores europæiske kollegaer kommer fra, ikke kan bruge deres test ved indrejse til Danmark. Når tests, eksempelvis på polsk, ikke accepteres ved grænsen, sker der en reel forskelsbehandling mellem arbejdstagere.
  2. For nuværende betegnes Norge, Slesvig-Holstein, Skåne, Halland og Blekinge som grænselande, mens andre dele af EU med direkte færgeforbindelse til Danmark, som for eksempel Vestpommern i Polen, Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland og Litauen ikke er omfattet.

”Vi beder blandt andet ministrene om at redegøre for, hvorfor ikke alle lande med direkte adgang til Danmark er omfattet af definitionen som grænseland, når en region uden direkte adgang til Danmark, som Blekinge, er inkluderet i definitionen. Det giver i vores optik absolut ingen mening,” siger Troels Blicher Danielsen og uddyber:

”De nye restriktioner er i deres nuværende form et de facto forbud mod adgang for europæiske kollegaer. Vi står uforstående overfor denne forskelsbehandling samt dens uoverensstemmelse med arbejdskraftens frie bevægelighed i EU’s indre marked,” siger Troels Blicher Danielsen.

Ifølge Jobindsats.dk er top-5 over de hyppigste europæiske kollegaer i Danmark fra Polen, Rumænien, Tyskland, Sverige og Litauen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.