troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Virksomheder belønnes for lærlingeindsats

Den aftale om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som faldt på plads tidligt lørdag morgen, sikrer ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne en tiltrængt større økonomisk gevinst til virksomheder, der uddanner mange lærlinge.

Efter lange og svære forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter lykkedes det tidligt lørdag at nå frem til en trepartsaftale om AUB. Den nye aftale er en forlængelse af trepartsaftalen fra maj om ekstraordinært løntilskud til virksomheder – en aftale, hvor man blandt andet afsatte 500 mio. kroner til initiativer, der kunne understøtte oprettelsen af flere lærepladser.

Morgenens trepartsaftale betyder blandt andet, at virksomheder, der opfylder deres måluddannelsesratio, får op imod 3.500 kroner om året per lærling.

”Det har været vigtigt for TEKNIQ Arbejdsgiverne ved forhandlingsbordet at sikre stærkere incitamenter for virksomhederne til at uddanne lærlinge og en højere belønning til de virksomheder, der løfter denne opgave. Det er lykkedes, og vi er glade for, at man på denne måde anerkender den indsats, der foregår i mange brancher og virksomheder for at åbne døren på vid gab for en ny generation af lærlinge,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Trepartsaftalen sikrer også, at virksomhederne får en forhøjet lønrefusion for lærlinge på skoleophold på syv procent i 2021 og yderligere en lidt mindre forhøjelse i 2022.

”Det har været vigtigt at lande en aftale, der skaber stabilitet for hele AUB-systemet, og det synes jeg, vi er lykkedes med,” siger Troels Blicher Danielsen.

Aftalen sikrer desuden, at det stadig er erhvervsskolerne, som skal stå for den praktikpladsopsøgende indsat, ligesom dette arbejde forankres i skolernes bestyrelser.

”På den måde forpligtes skolerne også til styrke deres arbejde på netop dette område. Det er vigtigt, hvis vi skal aktivere alle dele af erhvervsuddannelsessystemet – fra skoler til virksomheder – for på den måde at få løftet lærlingeoptaget yderligere og dermed sikre den nødvendige strøm af nye faglærte,” siger Troels Blicher Danielsen.

Han hæfter sig i den forbindelse også ved, at de faglige udvalg får tilført midler til at understøtte indsatsen for at skabe flere praktikpladser i samarbejde med erhvervsskolerne.

Kort om AUB

  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer og administrerer en række refusions- og tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet.
  • Dette skal være med til at skaffe flere praktikpladser.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.