Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Regelforvirring kan koste små virksomheder livet

Lang sagsbehandling af byggetilladelser og uklarhed om byggesagsbehandlingen har alvorlige konsekvenser for mange virksomheder i byggebranchen.

Mange især små virksomheder i byggebranchen er kommet i alvorlig klemme, efter at man fra årsskiftet indførte et nyt bygningsreglement, som bl.a. betyder, at en vurdering af de tekniske løsninger på brand- og konstruktionsområderne, ikke længere er en kommunal opgave. I stedet skal private certificerede brandrådgivere og statikere stå for vurderingen.

Formålet med indførelsen af certificeringsordningen var at få en hurtigere og mere ensartet proces på vejen mod byggetilladelse landet over samtidig med, at sikkerhedsniveauet på brand- og konstruktionsområdet skulle opretholdes.

”Problemet er bare, at virksomhederne oplever, at der er stor forvirring og uenighed om, hvordan reglerne skal fortolkes. Derfor er det også svært at få et klart svar på, hvad det vil koste at få gennemført kontrollerne, så man kan komme i gang med byggerierne,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.200 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Det er en ulykkelig situation for ellers veldrevne virksomheder, der HAR fået ordrerne i hus, men som på grund af kommunernes regelforvirring ikke kan komme i gang med opgaverne. Det har nogle steder betydet, at virksomhederne har opsagt medarbejdere. Og trækker processen tilstrækkeligt ud, risikerer virksomhederne ligefrem at skulle lukke helt,” siger han.

For ofte oplever virksomhederne, at der fortsat er forskel på kommunernes og rådgivernes fortolkninger af reglerne for udstedelse af byggetilladelser. Samtidig er der mangel på de certificerede rådgivere, som skal udføre den krævede vurdering.

”Først og fremmest er der behov for at få ensartet kommunernes byggesagsprocesser og regelforståelse, så de berørte virksomheder kan komme i gang med de projekter, der ligger og venter,” siger Simon O. Rasmussen.

Dybt frustrerende

Altanbranchen er ét af de steder, hvor den øjeblikkelige regelforvirring rammer hårdt. Hos DanskAltan ApS har man eksempelvis ordrer på opsætning af 25-30 altaner, som lige nu ligger stille på grund af ugennemsigtige godkendelsesprocedurer.

”Det er dybt frustrerende, når man knokler dag ud og dag ind for at holde gang i forretningen, og man så må se de kunder, man allerede har skaffet, forsvinde igen, fordi vi ikke har mulighed for at få en pris og tidshorisont for de påkrævede tilladelser,” siger Kenneth Baand Larsen, der er indehaver af virksomheden i Asaa.

Han oplever samtidig, at det er mere end almindelig svært at få gang i en dialog med dem, der fortolker reglerne.

”Vi har flere gange henvendt os til Aalborg Kommune og inviteret dem til en snak om reglerne og konsekvenserne af den forvirring, vi oplever. Men uden held. Hvis nu bare dem, der har siddet på deres kontorer og udtænkt det nye system ville besøge os ude i virkeligheden og se, hvordan det påvirker vores hverdag, så ville vi være nået langt,” siger Kenneth Baand Larsen.

Hvis ikke, der snart kommer skred i tingene, forventer han, at han må sige farvel til nogen af virksomhedens ansatte.

”Det er jo en forfærdelig situation at stå i. For der er tale om dygtige medarbejdere og om en i bund og grund sund virksomhed, der bare er fanget i et system, som ingen tilsyneladende forstår. Og mens kommune og rådgiver diskuterer, sidder vi klemt som den berømte lus mellem to negle,” siger han.

Umiddelbart regner Kenneth Baand Larsen med, at DanskAltan nok skal overleve den øjeblikkelige situation. Men sådan ser det ikke ud for alle virksomheder.

”Jeg har kolleger rundt om i branchen, som risikerer endnu større konsekvenser, hvis ikke snart der løses op situationen. Og det kan være svært at forstå, at man kan komme helt derud, til trods for at der egentlig er fyldt godt op i ordrebøgerne, bare fordi der sidder nogle kontorryttere og udstikker regler og retningslinjer, som især små virksomheder ikke har en chance for at finde hoved og hale i,” understreger han.

Fakta om det nye bygningsreglement

  • Reglementet, der trådte i kraft ved årsskiftet, betyder, at vurdering af brand- og konstruktions-mæssige løsninger ikke længere skal udføres af kommunerne.
  • Nu varetages opgaverne af private certificerede brandrådgivere og statikere.
  • Ordningen blev indfaset frem til den 1. juni.
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderede, at der på det tidspunkt ville være brug for to gange 250 brandrådgivere og statikere. De tal har man langt fra nået endnu.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.