Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Manglende efterspørgsel presser virksomhederne

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere virksomhederne i installationsbranchen og metalindustrien fortsat er plaget af mangel på efterspørgsel i en grad, der begrænser produktionen.

39 procent af vvs- og blikkenslagervirksomhederne og 21 procent af virksomhederne inden for elinstallation har i september måned oplevet, at mangel på efterspørgsel begrænser deres produktion. Det samme rapporterede 44 procent af metalvirksomhederne for hele 3. kvartal ifølge tal fra Danmarks Statistik.  

”Der er nærmest ikke to virksomheder, der oplever coronakrisen, og dermed udviklingen i 2020, ens. For vvs- og blikkenslagerforretningerne begynder billedet at normalisere sig, mens metalindustrien fortsat er skudt tilbage til 2016-niveau," siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.200 virksomheder inden for el, vvs og metal, og fortsætter: 

“12 procent af elinstallatørerne oplever, at de er begrænset i produktionen på grund af mangel på arbejdskraft, hvilket er en halvering i forhold til niveauet de sidste mange år, og vi ser også større ledighed i branchen. Så selvom det ser værre ud i andre brancher, slipper ingen for coronapåvirkning,” siger Maria Schougaard Berntsen.  

Når man ser på de sammensatte konjunkturindikatorer for detailhandlen, bygge og anlæg og serviceerhvervene stiger alle i september, mens industrien falder en anelse.

”For hele økonomien har vi dermed en erhvervstillidsindikator, der er stigende, og det tyder også på, at BNP vil stige i tredje kvartal, som andre forudsigelser også har indikeret,” vurderer Maria Schougaard Berntsen. 

Mellem 70 pct. og 75 pct. af virksomhedernes besvarelser er registreret inden 10. september, hvor regeringen meldte om forstærkede tiltag mod stigningen i COVID-19-smitte. 

For at sætte yderligere gang i aktiviteten anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne bl.a., at man i forlængelse af forhandlingerne om udbetalingen af danskernes indefrosne feriepenge fra politisk side også giver håndværkerfradraget et løft. TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at det fradragsberettigede beløb hæves og målrettes grønne investeringer, at fradraget også kan dække materialeomkostninger, og at det bliver muligt at overføre ubrugte fradrag fra et år til et andet år.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.