Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Beskæftigelsen stiger i installationsbranchen

De danske el- og vvs-virksomheder har atter fået gang i rekrutteringen efter nedturen i coronakrisens start.

Efter en kortvarig dukkert, da coronaen rullede ind over landet, har beskæftigelsen i installationsbranchen genvundet sit momentum. Fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 er der således sket en stigning på hele 3.600 beskæftigede, så installationsbranchen samlet set rammer 52.500 beskæftigede. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

”Det er et rigtig flot første kvartal, som især er trukket op af, at beskæftigelsen inden for elinstallationsbranchen stiger kraftigt. Hvis kadencen holdes, så ser branchen ind i et flot år,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Den stigende beskæftigelse i både el-installation og VVS- og blikkenslagerforretninger skyldes blandt andet, at installationsbranchens kompetencer er meget efterspurgte som led i den grønne omstilling, og at mange danskerne har haft flere penge mellem hænderne til renovering af deres hjem – blandt andet takket være udbetalingerne af de indefrosne feriepenge.  

”I modsætning til andre områder, har den samlede installationsbranche været begunstiget af at kunne fortsætte arbejdet på trods af coronarestriktioner, og efterspørgslen efter intelligente installationer i bygningerne, der både kan reducere energiforbruget, optimere vedligeholdelsen og forbedre indeklimaet, sikkerheden og hygiejnen stiger fortsat,” siger Maria Schougaard Berntsen, og fortsætter:

”Det er derfor også helt centralt, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Branchen tager et rigtigt stort ansvar og uddanner mange lærlinge. Det skaber et solidt fundament for rekrutteringsmulighederne, men det er også vigtigt at kunne tiltrække fra andre sider – fx i form af europæisk arbejdskraft”.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.