troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

DEBAT: Lad os deltage i kampen mod folkeskolernes smittefabrikker

Debatindlæg bragt i Politiken den 7. april på vegne af Af Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, og Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Landets skolebørn – og ikke mindst deres forældre – kan så små begynde at glæde sig til at vende tilbage til skolebænk og klassekammerater. Men hvad er det for en hverdag, der venter, når vi langsomt genåbner samfundet? Og hvordan undgår vi, at de kommende måneder bliver en rutsjebanetur af lokale op- og nedlukninger af skolerne.  

Den sidste tid har vi set bekymrende eksempler på voldsomme lokale smitteudbrud. Eksempelvis i Kolding, hvor tre skoler og en vuggestue blev ramt af et større smitteudbrud af Covid-19. Situationen i Kolding vil formentlig gentage sig andre steder de kommende uger og måneder i takt med, at vi langsomt åbner mere og mere op. Medmindre vi altså tager de intelligente løsninger i brug, som vi ved, kan gøre en forskel.

Vi er ikke virologer. Til gengæld repræsenterer vi en stor gruppe fagfolk, som ved rigtig meget om, hvordan man kan mindske smittespredning ved hjælp af intelligente tekniske installationer som ventilationsanlæg og berøringsfrie løsninger. Løsninger, som den dag i dag desværre slet ikke tages i brug i tilstrækkelig grad.

Smittefabrikker i fuldt flor

Forskning peger ellers på, at eksempelvis ventilation med udendørs lufttilførsel er et vigtigt redskab, når man vil mindske spredningen af smitte. Derfor er det dybt bekymrende, at kun 40 procent af danske folkeskoler opfylder kravene i Bygningsreglementet om frisk luft. Og når flere eksperter har italesat de danske folkeskoler som “smittefabrikker”, gør det ikke bekymringen mindre.

Dårligt indeklima og ringe luftkvalitet er ikke et problem, som er opstået på grund af corona. I flere årtier har eksperter på området forsøgt at råbe politikerne op og gøre opmærksom på problemet. Debatter, forskningsstudier og ansvarsforskubbelser har der været rigeligt af. Det, der til gengæld har manglet, er reel politisk ansvarstagen for den luft, vores børn indånder.

Stor gevinsthøst

Vores budskab til politikerne – fra byrådene til Christiansborg – er derfor klar: Gør noget ved det dårlige indeklima i folkeskolen, og høst de mange gevinster, det vil medføre. For udover at mindske smitte, vil et bedre indeklima også øge trivslen og indlæringsevnen blandt eleverne, nedbringe sygefraværet blandt personalet, mindske risikoen for skimmelsvamp, sænke energiforbruget og forbedre samfundsøkonomien.

Kigger vi til vores naboer i Tyskland, har regeringen afsat 3,5 mia. kroner til at forbedre ventilationssystemerne i skoler, kontorer, universiteter og andre offentlige bygninger. Det eksempel kan vi lære af i Danmark. Vi har en enestående chance for at få gjort op med smittefabrikkerne. Lad os gribe den.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.