troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

DEBAT: Vi har ikke faglærte nok til at erstatte dem, der går på pension

Debatindlæg bragt i Politiken på vegne af Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ Arbejdsgiverne, og Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, den 11. august.

Vi har brug for et opgør med den uddannelsesmæssige vanetænkning, hvis vi skal sikre den fremtidige strøm af faglærte, som Danmark får så hårdt brug for de kommende år. TEKNIQ Arbejdsgiverne forslår derfor en faglig sommerskole, der kan være med til at overbevise børn og unge (og deres forældre) om de mange muligheder, erhvervsuddannelserne har at byde på.

Mette Frederiksen har ret. Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling og høste gevinsterne af Danmarks grønne forspring, skal vi sikre en større strøm af faglærte. Eller som vores statsminister sagde det ved afslutningsdebatten: De faglærte bliver den grønne omstillings kernetropper.

Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør denne ambition til virkelighed. Med tanke på de senere års stagnation i erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft er der i hvert fald brug for at tænke ”ud af boksen”, hvis vi skal nå i mål.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår vi derfor helt konkret, at der oprettes en sommerskole, som skal være med til at give børn og unge en forsmag på, hvad en erhvervsuddannelse kan give dem både personligt og professionelt. En sommerskole drevet af Danmarks unikke foreningsliv og vores stærke civilsamfund.

Der skal i hvert fald gøres noget drastisk, og det skal ske nu. Ja, faktisk er der sandsynligvis tale om den vigtigste opgave, vi som samfund står overfor, når det gælder uddannelsen af vores unge. For virkeligheden er, at meget store årgange af dygtige faglærte går på pension de kommende år. Og vi har på ingen måder nok nyuddannede til at erstatte dem alle. Derfor må vi gå nye og kreative veje.

De sidste 20 år har vi diskuteret den samme problematik. Igen og igen. Vi har som samfund brug for alle kompetencer – både de faglærte og akademiske. Men lige nu og de kommende år, har vi en fælles udfordring med at få de unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Ganske vidst har vi uddannelsesmobilitet i Danmark, men den går desværre kun i en retning – nemlig mod gymnasierne. Den skæve fortælling om, at gymnasiet er den eneste vej at gå, hvis man gerne vil have et godt (og velbetalt) job, har bidt sig fast i mange unges (og deres forældres) bevidsthed – til trods for at den er faktuelt forkert.

Derfor er der brug for at tage alle midler i brug, så de unge i stigende grad motiveres (og ikke bare tvinges) ind på erhvervsuddannelserne. Vi skal med andre ord tænke i løsninger, der frisætter de unge i stedet for at begrænse dem og møde dem tættere på deres virkelighed.

Vi forslår derfor, at vi på tværs af foreninger og civilsamfund – både arbejdsgiverforeninger, de faglige forbund, det private erhvervsliv, foreninger og fonde – opretter en sommerskole for alle vores erhvervsuddannelser. En sommerskole, hvor børn og unge kan få lagt grundstenen til en faglig fremtid.

Danmarks børn skal kort sagt gennem en kombination af leg og læring opleve duften af nysavet træ, forstå teknikken bag en ladestander og mærke varmen fra svejsningen af stål.

Sommerskolen bør målrettes børn i mellemtrinet på Folkeskolen. For vi ved, at det allerede er i disse år, grundlaget for det fremtidige uddannelsesvalg etableres. Mad- og fodboldskoler er gode eksempler på initiativer, der gennem mange år har givet vores børn chancen for at dyrke deres hobbyer i et lærerigt miljø – ud fra deres præmisser. Den samme kan vi gøre med fagligheden.

For hvis vores børn ikke aner, hvad en erhvervsuddannelse indeholder eller kan give dem, så vælger de den heller ikke.

En både social, lærerig og sjov sommerskole kan være et lille skridt på vejen mod at etablere et stærkere socialt bånd mellem vores erhvervsuddannelser og de alt for mange familier, der desværre endnu ikke har fået øjnene op for de muligheder, disse uddannelser har at byde på. Vi skal have brudt med den sociale arv – ikke kun for fremtidige generationers skyld, men også for at sikre Danmarks forsatte velfærd, vækst og grønne omstilling.

I TEKNIQ Arbejdsgiverne er vi klar til at se nye veje, og vi opfordrer alle, der har lyst til at ”lege med”, til at kontakte os, så vi sammen kan byde de næste generationer velkommen til en faglig fremtid.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.