troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

DEBAT: Stærke erhvervsuddannelser er centrale for Danmarks grønne omstilling

Debatindlæg bragt i Avisen Danmark på vegne af Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Henrik W. Petersen, forbundsformand, Blik og Rørarbejderforbundet, og Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand, Dansk El-Forbund

Stadig alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Og for mange brancher tager stadig for få lærlinge - ikke en holdbar situation, når vi i Danmark kommer til at mangle omkring 100.000 faglærte allerede i 2030. For manglen på faglærte repræsenterer er ikke bare en udfordring for væksten i dansk økonomi men også en markant udfordring i forhold til at nå 2030-klimamålene.

Det er vigtigt at huske på, at grønne jobs og produktivitet går hånd i hånd: Når vi skal have sat ladestandere til elbiler op, installeret varmepumper og energieffektiviseret vores boliger og bygninger, så de bliver mere klimavenlige, kræver det vvs’ere, elektrikere og andre dygtige faglærte. Og når vi skal øge vores mængde af vedvarende energi, skal vi huske på, at hverken solceller, varmepumper eller vindmøller producerer, vedligeholder eller opsætter sig selv. Danmark går med andre ord en fremtid i møde, hvor vi vil være endnu mere afhængige af de mange dygtige faglærte, end vi er det i dag.

Vi har altså brug for både de rigtige hænder og hoveder og de rette kompetencer for at styrke den grønne omstilling. Vi skal ikke havne i en situation, hvor vi har løsningerne, idéerne og de økonomiske ressourcer til at opnå klimamålene, men mangler medarbejderne til at føre den grønne omstilling ud i livet.

Styrkelse af grønne erhvervsuddannelser

Hvis vi skal lykkes, kræver det ikke blot, at flere unge vælger en af de eksisterende erhvervsuddannelser – selvom det naturligvis vil være et godt skridt på vejen. Vi skal også uddanne på den rigtige måde, så de unge udstyres med både kompetencerne og motivationen til at gøre Danmark grønnere.

Vi, arbejdsgivere og arbejdstagere, tror fuldt og fast på, at bedre erhvervsuddannelser, hvor faglighed, den grønne omstilling og grønne løsninger fylder mere end i dag, ikke blot vil gøre uddannelserne mere attraktive for de unge, men samtidig vil gøre de unge lærlinge endnu mere attraktive for virksomhederne. For vi skal samtidig huske på, at mange virksomheder i industrierne også løbende styrker deres kompetencer og forsøger at opkvalificere og videreuddanne deres medarbejdere til at kunne tilbyde grønne løsninger.  

Det kræver, at der investeres mere i landets erhvervsuddannelser – særligt de grønne og tekniske erhvervsuddannelser, hvor teknologiudviklingen i disse år kræver store investeringer i nyt udstyr og lærerkompetencer. Allerede i dag gør erhvervsuddannelserne naturligvis et stort arbejde med at klæde de unge faglærte på til at klare fremtidens udfordringer og fremme den grønne omstilling, men der skal sættes mere turbo på.

Både vvs-energiuddannelsen og elektrikeruddannelsen er blevet styrket betragteligt med fokus på grønne tekniske løsninger med nye elementer som loT, varmepumper, intelligente installationer, mm. Det betyder, at den nye generation af faglærte kan matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Og netop el- og vvs-installationsvirksomhederne ligger da også helt fremme i førerfeltet, når det gælder antallet af lærlinge.

Hvordan skal fremtidens Danmark se ud?

Den grønne omstilling kræver, at vi fokuserer mere på landets erhvervsuddannelser – og i særlig grad på dem, der bidrager mest til fremtidens løsninger – både i form af investeringer, der kan medføre bedre uddannelser og faciliteter, men også i form af anerkendelse og hæder af dem, der vælger erhvervsuddannelser frem for de klassiske gymnasiale uddannelser.

I fremtidens Danmark skal vi være fremsynede og satse stort på de mange videbegærlige unge på landets erhvervsuddannelser, samtidig med at vi forbedrer rammevilkårene for de virksomheder, der ønsker at tilbyde lærepladser og lærlingeforløb til gavn for både virksomheder, lærlinge og resten af Danmark.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.