Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk 

7742 4226

Brug for at kigge nærmere på elinstallationer i idrætshaller

I flertallet af landets haller er der problemer med elinstallationerne. Derfor opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne til, at man udvider kontrolordning til også at omfatte idrætshallerne.

Der er problemer med elinstallationerne i en stor del af landets idrætshaller. Det viser en opgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, som i løbet af 2020 førte tilsyn med elinstallationerne i 98 danske idrætshaller, svømmehaller og badelande. Kun seks steder var alt i orden. 31 steder blev der givet påbud om at få bragt elinstallationer i orden, og 61 steder blev der vejledt om, hvordan elinstallationerne skulle ændres, så de lever op til de krav, der stilles i lovgivningen.

Hos brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne, mener man, at tallene understreger, at ejerne af hallerne, som har ansvaret for hallernes installationer, skal blive bedre til jævnligt at få udført periodiske tilsyn med installationerne.

”I alle danske haller er der monteret utallige fejlstrømsafbrydere, og alle fagfolk er yderst opmærksomme på, at fejlstrømsafbrydere har begrænset holdbarhed, derfor er der behov for periodiske afprøvninger af disse,” siger Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Af samme grund vil der måske være fornuft i, at Sikkerhedsstyrelsens eksisterende kontrolordning for større forsamlingslokaler, hvor kontrollen skal foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed på foranledning af ejeren af forsamlingslokalet, ændres til, at ordningen også omfatter idrætshaller, der er beregnet til færre end 150 personer.”

I de haller, hvor der blev givet påbud, var der forhold, som kunne udgøre en fare for ansatte eller brugere i idræts- eller svømmehallen. For eksempel var den faste installation ikke forsvarligt vedligeholdt i 13 haller, så der for eksempel kunne være risiko for kortslutning og brand.

I 14 idræts- og svømmehaller viste Sikkerhedsstyrelsens tilsyn, at belysningen ikke som krævet var fordelt på flere grupper i eltavlen eller havde mere end én RCD (fejlstrømsafbryder). I mange haller var eltavlen desuden placeret på en måde, så det ville være svært for hallens personale at komme til eltavlen – ikke mindst når teknikrummet også blev brugt til fx oplagring af møbler og udstyr, som det var tilfældet flere steder.

”Sammenlagt tegner det et problematisk billede af tilstanden for elinstallationerne i landets idrætshaller. Og der er flere steder tale om fejl og mangler, som kan få alvorlige konsekvenser, hvis uheldet er ude. Derfor er der også brug for at sætte ind med det samme,” siger Mads Risgaard Knudsen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.